Visitor Counter Online
Mastodon Skip to main content

Viimati avaldatud töökuulutused

Blogi, artiklid ja koolitused

Tööotsingute alustamine võib noortele olla põnev, kuid samal ajal ka väljakutsuv etapp. Kui oled alles tulemas tööturule, siis siin on mõned olulised nõuanded, mis aitavad sul edukalt alustada oma karjääri: Mõtle läbi oma eesmärgid: Enne tööotsingute alustamist on oluline mõista, milliseid eesmärke ja huvisid sa oma karjääri suhtes omad. Mõtle sellele, milliseid oskusi soovid arendada, millised töövaldkonnad sind huvitavad ning millised töökohad võiksid sobida sinu eesmärkidega. Koosta atraktiivne CV: CV on sinu esimene mulje potentsiaalsetele tööandjatele. Pane kirja oma hariduslik taust, töökogemus (ka praktikad või vabatahtlik töö), oskused ning saavutused. Rõhuta ka väljundeid, mis näitavad sinu initsiatiivi, koostöövõimet ja õppimisvalmidust. Loo kaasahaarav motivatsioonikiri: Motivatsioonikiri on võimalus näidata tööandjale, miks just sina oled hea valik nende organisatsiooni. Kirjuta lühidalt oma huvidest, oskustest ja kogemustest ning too välja, kuidas sa saaksid anda oma panuse tööandja eesmärkide saavutamisse. Tee uuringut tööturu kohta: Tutvu erinevate tööportaalide, ettevõtete ja töövaldkondadega. Uuri, millised töökohad on sinu huvidele vastavad ning millised on nõutavad oskused ja kvalifikatsioonid. See aitab sul suunata oma tööotsinguid ja teha teadlikke valikuid. Arenda oma oskusi: Kui sul on aega enne tööle asumist, kasuta seda võimalust oma oskuste arendamiseks. Osale koolitustel või veebipõhistes õppeprogrammides, mis on seotud sinu huvipakkuva valdkonnaga. See annab sulle konkurentsieelise ning näitab sinu soovi pidevalt areneda. Võrgusta: Loo kontakte ja suhtle teiste tööturul aktiivsete inimestega. Osale karjäärimessidel, töölaagrites või tööstuse üritustel. Kasuta ka sotsiaalmeediat, et jälgida ja ühineda erialaste gruppidega. Võrgustik võib aidata sul avastada uusi võimalusi ja saada väärtuslikku tagasisidet. Oluline on kannatlikkus: Karjääri alustamine võib võtta aega. Oluline on jääda positiivseks ja püsida sihikindel ka tagasilöökide korral. Ära karda proovida erinevaid võimalusi ja õpi läbi kogemuste. Olles tutvunud nende nõuannetega, oled valmis alustama oma karjääri tööturul. Oluline on jääda enesekindlaks, järgida oma unistusi ja uskuda oma võimetesse. Lõpuks leiad kindlasti töökoha, mis sobib sinu eesmärkidega ja pakub sulle rahulolu. Edu sulle sinu karjäärialaste eesmärkide saavutamisel!
Starting your job search can be an exciting yet challenging phase for young individuals entering the workforce. If you are just stepping into the job market, here are some essential tips to help you kickstart your career successfully: Define Your Goals: Before diving into your job search, take the time to understand your career aspirations, interests, and values. Consider the skills you want to develop, the industries that pique your curiosity, and the type of roles that align with your goals. Craft an Engaging Resume: Your resume is your first impression on potential employers. Highlight your educational background, work experiences (including internships or volunteer work), skills, and achievements. Showcase any relevant extracurricular activities that demonstrate your initiative, teamwork, and willingness to learn. Create a Compelling Cover Letter: Use your cover letter as an opportunity to showcase why you are the right fit for the organization. Briefly discuss your interests, skills, and experiences, emphasizing how you can contribute to their goals and mission. Research the Job Market: Familiarize yourself with various job portals, companies, and industries. Explore job listings that align with your interests and learn about the required skills and qualifications. This will help you target your job search and make informed choices. Develop Your Skills: If you have some time before starting a job, consider investing in skill development. Attend workshops or online courses related to your field of interest. Enhancing your skill set demonstrates your commitment to personal growth and can give you a competitive edge. Network: Build connections and engage with active professionals in your desired industry. Attend career fairs, job shadowing opportunities, or industry events. Utilize social media platforms to follow and join relevant professional groups. Networking can help you uncover new opportunities and gain valuable insights. Embrace Patience: Starting a career takes time and effort. It's important to remain positive and resilient, even in the face of setbacks. Don't be afraid to explore different paths and learn from each experience. With these tips in mind, you are ready to embark on your career journey in the job market. Stay confident, pursue your dreams, and believe in your abilities. Ultimately, you will find a job that aligns with your goals and brings you fulfillment. Best of luck in achieving your career aspirations!
Koolitus " Kinnisvara ABC " toimub 06-08/06/2023 Kinnisvarakoolis. Koolitusel annavad baasteadmised ja ülevaate kinnisvaravaldkonnast Tõnu Toompark, Marko Sula ja Evi Hindpere. Koolitus annab: ülevaate kinnisvaraturust ja selle arengusuundadest; baasteadmised kinnisvaraalastest õigusaktidest; info pangalaenudest ja notariaalsetest toimingutest; baasteadmisi kinnisvaramaakleri tööst; oskuse teha kinnisvara ostu-müügitehingut või -tehinguid. Koolitus " Kinnisvara ABC " toimub 06-08/06/2023 kell 13.00-18.00 hübriidõppe vormis - koolitusel osalejad valivad, kas osalevad kontaktkoolitusel klassiruumis või eelistavad osaleda koolitusel veebi teel. Kinnisvarakooli koolitusklass asub Tulika 19, Tallinn , Flora Maja B-korpuse 1. korrusel. Kõik, kes eelistavad koolitusel osaleda veebi teel , saavad enne koolituse algust personaalse veebilingi Zoom'i keskkonda . Lisateave ja registreerumine Registreeru koolitusele: +372 525 6655,  kool@kinnisvarakool.ee  või  kodulehel . Margot Toompark Kinnisvarakool OÜ Koolituste müük ja korraldus +372 525 6655 kool@kinnisvarakool.ee www.kinnisvarakool.ee
Artiklis keskendutakse kümnele põletavale küsimusele, millega juhid on viimase kümne aasta jooksul erinevates olukordades koolitustel sageli kokku puutunud. Igale küsimusele pakutakse praktilisi vastuseid ja lahendusi, mis aitavad juhtidel oma meeskondi tõhusamalt juhtida ning luua motiveerivat ja koostööd soodustavat töökeskkonda. Artikkel pakub juhtidele nõuandeid, kuidas alustada tähelepanu ja tunnustuse jagamist, kaasata ja motiveerida meeskonnaliikmeid ning suunata neid vastutustundlikult tegutsema. Lisaks sellele käsitletakse positiivse õhkkonna loomist, ühiste eesmärkide saavutamise soovi tekitamist, meeskonnatunde tugevdamist ning töötajate delegeerimise ja iseseisvuse suurendamise võtteid. Lisaks sellele annab artikkel praktilisi näpunäiteid selle kohta, kuidas juhid saavad olla kehtestavamad ja otsusekindlamad ilma, et neid nähtaks autokraatlike diktaatoritena. Rõhutatakse tasakaalu leidmist autoriteedi ja osaluslikkuse vahel ning juhtide võimet kuulata, selgitada oma otsuste tagamaid ning olla järjekindel ja toetav juhtimisel. Artikkel pakub juhtidele praktilisi ja elulisi vastuseid nendele küsimustele, aidates neil lahendada igapäevaseid väljakutseid ning luua tugevamaid ja motiveeritumaid meeskondi. Tean, et minu inimesed ootavad minult rohkem tähelepanu ja tunnustust. Kuidas ma peaksin sellega alustama? Alguses võiksid alustada individuaalsete vestlustega iga meeskonnaliikmega, et mõista nende ootusi, vajadusi ja väljakutseid. Kuula aktiivselt nende muresid ja ideid ning näita, et hoolid nende arvamusest. Avalda tunnustust ja motiveeri neid positiivsete sõnadega ning anna tagasisidet nende saavutuste kohta. Samuti võid kaaluda meeskonnaürituste korraldamist, kus saate koos lõõgastuda ja üksteist tundma õppida. Minu tiimiliikmed ei võta piisavalt vastutust, ei näita üles initsiatiivi ja huvi. Kuidas neid kaasata ja motiveerida ning tulemuste eest vastutavana hoida? Oluline on anda oma meeskonnaliikmetele selged eesmärgid ja ootused ning usaldada neid nende saavutamisel. Julgusta initsiatiivi võtmist ja ideede jagamist, luues avatud suhtluskeskkonna. Edenda vastutustunnet, jagades projekte ja ülesandeid vastavalt inimeste oskustele ja huvidele. Regulaarne tagasiside andmine aitab hoida meeskonna liikmeid motiveerituna ning samas tulemuste eest vastutavana. Mõned inimesed on minu osakonnas negatiivsed ja kriitilised. Mida peaksin juhina tegema, et õhkkonda positiivsemaks muuta ja inimesi koostööle suunata? Alguses peaksid tegelema selle negatiivse käitumise allika mõistmisega. Korralda individuaalsed vestlused negatiivsete inimestega, et välja selgitada nende mured ja takistused ning pakkuda neile tuge ja lahendusi. Samuti võiksid korraldada meeskonnatööd edendavaid tegevusi, näiteks meeskonnakoolitusi või töötubasid, mis aitavad luua positiivsemat suhtlus- ja koostöökeskkonda. Oluline on eeskuju näitamine, positiivsete suhtlusmustrite edendamine ning konstruktiivse tagasiside andmine ja vastuvõtmine. Tundub, et paljud inimesed käivad tööl lihtsalt palka teenimas ja miski muu neid ei huvita. Kuidas tekitada inimestes soovi rohkem ühiste eesmärkide nimel pingutada? Inimeste motiveerimine ühiste eesmärkide nimel võib olla väljakutse. Selgita oma meeskonnale, kuidas nende panus mõjutab organisatsiooni terviklikku eesmärki ja kuidas see seostub nende isiklike eesmärkidega. Väärtusta meeskonnaliikmete saavutusi ja näita, kuidas nende pingutused panustavad üldisesse edu. Looge selge visioon ja kommunikeerige seda regulaarselt, et meeskonnaliikmed tunneksid end osana suuremast eesmärgist. Samuti võid kaasata oma meeskonda otsuste tegemisse, et nad tunneksid end rohkem kaasatuna ja vastutavatena ühiste eesmärkide saavutamisel. Meie tiimi õhkkond ei ole just kõige ühtsem, motiveerivam ja innustavam. Kuidas mina juhina saaksin olukorda parandada ja positiivsemat tiimikultuuri arendada? Esimene samm on selgitada välja põhjused, miks tiimi õhkkond on selline nagu ta on. Korralda meeskonnaliikmetega ausad vestlused, kus saate välja tuua takistused ja mured ning arutada võimalikke lahendusi. Edenda avatud suhtlust ja kuula meeskonnaliikmete ideid ja arvamusi. Looge ühiseid väärtusi ja eesmärke ning võimaldage meeskonnaliikmetel aktiivselt nendesse panustada. Julgusta meeskonnaliikmeid üksteist toetama, tunnustama ja aitama ning looge motiveerivaid preemiaprogramme või tunnustussüsteeme, mis edendavad positiivset tiimikultuuri. Minu inimeste töö on rutiinne ja raske. Pole ime, et nende motivatsioon on langenud. Kuidas motiveerida töötajaid, kui palka tõsta ei saa? Lisaks palgale võib motivatsiooni suurendada ka teiste tegurite abil. Kaasa oma meeskonda otsustusprotsessidesse, kus see on võimalik, ning julgusta neid välja pakkuma uuenduslikke ideid ja parendusi. Paku välja arenguvõimalusi, näiteks koolitusi või töötubasid, mis aitavad neil omandada uusi oskusi või laiendada oma teadmisi. Looge positiivne ja toetav töökeskkond, kus tunnustatakse saavutusi ning pööratakse tähelepanu meeskonnaliikmete arengule. Julgusta meeskonna sees koostööd ja toetamist ning võimalda neil tunda end väärtustatuna ja olulise osana organisatsioonist. Mõned minu inimesed on täitsa super, aga mõned ei astu meiega sama jalga. Kuidas ka kriitilisemad töötajad meeskonda tagasi saada ja ühisest edust huvituma panna? Alusta individuaalsetest vestlustest kriitilisemate töötajatega, et mõista nende muresid, ootusi ja takistusi. Kuula aktiivselt nende seisukohti ning püüa mõista nende vaatenurka. Selgita välja, mis võiks neid motiveerida ja kaasata ning paku neile võimalusi oma tugevuste rakendamiseks. Julgusta positiivset koostööd ja suhtlemist meeskonnaliikmete vahel ning loo olukordi, kus kõik tunnevad end väärtuslikuna. Oluline on ka anda regulaarset ja konstruktiivset tagasisidet ning näidata, kuidas nende panus on oluline meeskonna ja organisatsiooni edus. Meie tiimis on meeskonnatunne täitsa kadunud. Kõik ajavad oma rida. Kuidas ma saaksin meeskonda ühtsemaks muuta, mis töötajates ka töörõõmu rohkem tekitaks? Oluline on luua tugev suhtlus- ja koostöökeskkond. Korralda meeskonnasiseseid koosolekuid, kus saate arutada ühiseid eesmärke ja tegevusi ning pakkuda võimalusi ideede ja mõtete jagamiseks. Julgusta meeskonnaliikmeid üksteist toetama ja aitama ning loo võimalused meeskonnatööks, näiteks ühiste projektide või ülesannete kaudu. Samuti võid korraldada meeskonnatöö arendamiseks mõeldud tegevusi, nagu meeskonnakoolitused, meeskonnatöö mängud või väljasõidud. Oluline on ka anda tunnustust meeskonnatööle ja individuaalsetele panustele ning näidata, kuidas ühtne meeskond toob kaasa paremaid tulemusi ja suuremat töörõõmu. Ma pean tegelema sageli ülesannetega, millega ei peaks. Ma sooviksin rohkem ära delegeerida. Kuidas delegeerida ja töötajate vastutust/iseseisvust kasvatada viisil, et see "ülesõitmisena" ei tunduks? Delegeerimine on oluline oskus juhtimisel. Alusta sellega, et analüüsid oma meeskonnaliikmete oskusi, tugevusi ja huve ning leia ülesanded, mida saaksid edukalt neile delegeerida. Oluline on selgitada välja nende võimekus ja usaldusväärsus ning pakkuda vajadusel tuge ja juhendamist. Esialgu võid proovida delegeerida väiksemaid ülesandeid ja anda järk-järgult rohkem vastutust. Oluline on tagada selge ülesannete kirjeldus, eesmärgid ja ootused ning pakkuda piisavalt toetust ja tagasisidet. Näita oma usaldust meeskonnaliikmete vastu ning ära karda ka vigade tegemist, sest see on osa õppimisest. Julgusta meeskonnaliikmeid iseseisvalt mõtlema ja otsuseid langetama ning tunnusta nende saavutusi. Ma sooviksin olla kehtestavam ja otsusekindlam juht. Kuidas käituda, et inimesed mind rohkem kuulaks, aga samas mind "autokraatse diktaatorina" ei näeks? Oluline on leida tasakaal autoriteedi ja osaluslikkuse vahel. Kuula oma meeskonnaliikmeid aktiivselt ning kaalu nende arvamusi ja ideid enne otsuste tegemist. Selgita oma otsuste põhjuseid ja tagamaid, et meeskonnaliikmed mõistaksid sinu mõtlemist ning näeksid, et oled avatud aruteludele. Oluline on ka kehtestada selged ootused ja eesmärgid ning tagada nende selge kommunikeerimine. Samuti ole järjekindel oma otsuste ja juhtimisstiili osas ning ära karda vajadusel raskeid otsuseid vastu võtta. Oluline on ka anda konstruktiivset tagasisidet ja toetada meeskonnaliikmeid nende arengus ning tunnustada nende saavutusi. Kui suudad luua usaldusväärse suhte oma meeskonnaga ning olla aus, avatud ja toetav juht, siis kuulavad inimesed sind rohkem ning sinu autoriteet kasvab loomulikult. Vaata ka Kaido Pajumaa (Motovaator.ee) ja Eve Kallaste (Tööelu podcast) elulisi ja praktilisi vastuseid nendele küsimustele:  
Vaata kõiki blogipostitusi

Värsked töökuulutused veebist

Stat Counter