Visitor Counter Online
Skip to main content

Blogi

Blogi Kategooriad

Kas teadsid, et vastavalt Gallupi poolt avaldatud raamatule  “Wellbeing At Work”  mõjutab juhi juhtimisstiil töötajate positiivset tööle pühendumust kuni 70%. Justnimelt, kui sa täna juhina tunned, et su meeskond ei ole piisavalt motiveeritud, võib lahendus olla 70% ulatuses sinu enda kätes. Ülejäänud 30% jaguneb suuresti ära inimese...
See on jätk artiklile  “Kaks juhtimisalast paradoksi, mille teadvustamine aitaks juhtidel oma meeskondi motiveerida” , milles tutvustasin põnevat  CV Keskuse uuringut , mille kohaselt ainult  29% töötajatest  oma tänast juhti mõnele oma tuttavale soovitaksid. Artikli lõpus jõudsime tõdemuseni, et kuigi töötajad hindavad juhtide poolset...
30/11/2022 toimub Kinnisvarakoolis koolitus " Kasutusluba ja selle taotlemine ". Jurist Martina Proosa annab koolitusel ülevaate kasutusloa olemusest, kasutusloa taotlemiseks vajalikest dokumentidest, kasutusloa andmise menetlusest ning nendega seotud probleemidest. Koolituse sihtrühm on: kohalikud omavalitsused; projekteerijad; kinnisasja omanikud; kinnisvaraarendajad. Koolitus " Kasutusluba ja selle...
Offboarding on töötaja organisatsioonist väljajuhtimine ning töösuhte lõpetamine. Offboardingu sisu võib olla iga ettevõtte jaoks erinev. Mõnel juhul on see lihtsalt tööandja ja töötaja koostöö lõpetamine ehk paberite allkirjastamine, teisel juhul aga tööandja poolt kirjeldatud protsess koos lahkumisvestlusega. Miks kasutatakse...
Statistikaameti andmetel oli tänavu kolmandas kvartalis tööjõus osalemise määr 73,7%, tööhõive määr 69,5% ja töötuse määr 5,6%. Kolmandas kvartalis oli töötuid 40 600, mis on 700 võrra rohkem kui aasta tagasi ja 1100 võrra vähem kui tänavu teises kvartalis. Töötuid mehi oli ligi 21 200 ja naisi ligi...
Meeskonda võib defineerida kahe teguri kaudu: a) kõikidel inimestel on  meeskonnas ühine eesmärk ; b)  meeskonnaliikmed vastutavad  ühiselt selle eesmärgi saavutamise eest. Juhul, kui need 2 tingimust ei ole täidetud, ei saagi tegelikult rääkida meeskonnast, vaid inimgrupist, kes töötavad koos kas siis geograafiliselt ühes paigas või lihtsalt ühes...
Kinnisvarakoolis toimub 21/11/2022 koolitus " Üüriinvesteeringute finantsanalüüs ". Koolitaja on kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark. Koolituse eesmärk on: avada eluruumide üüriinvesteeringu olemus ja eripärad; tuua välja võimalused elamispindade üüriinvesteeringu finantsanalüüsiks; tutvustada olulisemaid finantssuhtarve, mis aitavad...
Juhtimiseksperdid kinnitavad, et ajas kujuneb igal juhil välja oma juhtimisstiil, aga kõige edukamad on  eneseteadlikud juhid , kes oskavad end kõrvalt jälgida ning oma stiili vastavalt olukorrale kohandada. Seda soovitab “situatsioonilise juhtimise” teooria. Kas tead, missugune on sinu tänane domineeriv juhtimisstiil ja kas oskad vajadusel seda  vastavalt olukorrale kohandada ?  ...
Laszlo Bock kirjutab oma raamatus “ Töö ruulib ” sellest, kuidas inimestele mõjub positiivselt  sügavam mõistmine, et nende töö kedagi päriselt aitab . Nimelt kirjeldab ta raamatus ühte Ameerika ülikoolis läbiviidud eksperimenti, mille eesmärgiks oli mõõta, kuidas teiste inimeste abistamise teadvustamine töötajate produktiivsust ja...
Koolitus " Kinnisvara ABC " toimub 15-17/11/2022. Koolitusel annavad Tõnu Toompark, Evi Hindpere ja Marko Sula osalejatele baasteadmised ja ülevaate kinnisvaravaldkonnast ning tutvustavad õigusakte, mis reguleerivad kinnisvaraga tehtavaid tehinguid. Koolitus annab: ülevaate kinnisvaraturust ja selle arengusuundadest; baasteadmised kinnisvaraalasest õigusaktidest; info pangalaenudest ja...
Oled sa suur eesmärgistaja? Kui ei, siis kuidas sa oma elu ja tegemisi planeerid? Kui jah, siis missugust “süsteemi” sa eesmärgistamisel kasutad? Üks  coachingu  maailmast pärit populaarne eesmärkide seadmise (ja ka saavutamise) süsteem on  GROW . Mida see aga ikkagi täpsemalt tähendab ja kuidas seda ellu rakendada – nii isiklikus kui tööalases elus?...