Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > Ettevõtlus

Äriühingu juhi töötuna arvelevõtmise seadus saadeti teisele lugemisele

TALLINN, 14. november, BNS – Riigikogu sotsiaalkomisjon otsustas saata seaduseelnõu, mille järgi saavad äriühingu juhatuse liikmed õiguse end töötuna arvele võtta, riigikogu täiskogu istungile teisele lugemisele 23. novembril.

"Eelnõu paneb paika tingimused, millele peab põhitöö kaotanud äriühingu juht vastama, et tal tekiks võimalus saada abi uue töö leidmisel ning töö otsimise ajal töötuskindlustushüvitist või töötutoetust," teatas komisjoni esimees Helmen Kütt.

Kehtiva seaduse järgi pole äriühingu juhil töise sissetuleku katkemisel õigust saada töötuskindlustushüvitist. Eelnõu järgi tekib tal võimalus end töötuna arvele võtta, kui tal on kogunenud 12 kuud kindlustusstaaži 36 kuu jooksul ja ta pole ise töö kaotust põhjustanud.

Eelnõu eesmärk on kõrvaldada äriühingu juhi töötuna arvelevõtmise ja töötuskindlustushüvitise saamise tingimustest vastuolu põhiseadusega. Vastuolule põhiseadusega juhtis tähelepanu õiguskantsler, kelle taotlust kaalunud riigikohus kuulutas kevadel sätte põhiseadusvastaseks ja kehtetuks. Õiguskantsleri ettepanek ja riigikohtu otsus olid üheks eelnõu algatamise ajendiks.

Komisjon otsustas saata tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu riigikogu täiskogu istungile teisele lugemisele 23. novembril.

 

Baltic News Service