Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > Märts 2018

Õiguskantsler pöördub kirikutele rahaeraldamise asjus riigikohtusse

TALLINN, 8. märts, BNS - Valitsus otsustas kirikutele raha eraldamiseks muuta varasemaid korrladusi, õiguskantsler Ülle Madise nimetas seda õigusriikluse eiramiseks ning kinnitas, et pöördub selles küsimuses riigikohtusse.

"Valitsuse tänase otsusega ei puudutatud põhiseaduslikkuse probleemi, vaid püütakse kindlustada raha kirikutele üleandmine enne riigikohtu otsuse jõustumist. Seda saab nimetada kas riigiõiguslikuks asjatundmatuseks, õigusriikluse eitamiseks või nihilismiks. Pöördun selguse saamise eesmärgil riigikohtusse ja palun ministritel raha andmise lepinguid enne Riigikohtu otsust mitte allkirjastada," sõnas õiguskantsler.

Vastates küsimusele, kas riik on valmis selleks, et õiguskantsler pöördub riigikohtusse, ütles riigihalduse minister Jaak Aab valitsuse pressikonverentsil, et õiguskantsleril on selleks õigus.

Valitsus otsustas neljapäevasel istungil eraldada raha Eesti Evangeelsele Luterlikule Kirikule (EELK) ja Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule (EAÕK), selleks muutis valitsus kahte varem vastu võetud korraldust.

Valitsus täiendas raha eraldamise põhjendust ehk lisaks sõja ja okupatsiooni käigus omandiõiguse rikkumisega tehtud ülekohtu heastamisega on raha eraldamine kirikutele seotud nende omandi- või maareformist tulenevate nõuete lõpetamisega või vältimisega, teatas rahandusministeerium. Sellega seonduvalt muudetakse korralduste andmise alust ja lisatakse viide kehtiva määruse sättele, mille järgi on valitsusel õigus raha eraldada omandireformi läbiviimiseks vajalike, õigusaktidega ettenähtud kulude katteks.

Peaminister Jüri Ratas ütles valitsuse pressikonverentsil, et eelmise aasta lõpus langetas valitsus põhimõttelise otsuse, et lahendada koos kirikutega "keerulised omandisuhted". Peaminister sõnas, et õiguskantsler ei pidanud valitsuse otsust aga õiguspäraseks ning tegi ettepaneku viia omandireformi reservfondist kirikutele raha eraldamise otsuse alapunktid kooskõlla põhiseadusega.

Ratase sõnul oli valitsuse hinnangul otsus küll õiguspärane, ent kuna valitsus soovib kokkuleppe lõpuni viia ning teha seda õiguspäraselt, otsustas valitsus kirikutele raha maksmise aluseid muuta.

"Õiguskantsler leidis valitsusele veebruaris saadetud ettepanekus, et kirikutele raha eraldamise aluseks olnud määruse punkt ei ole seadusega kooskõlas. Tänase otsusega lisas valitsus rahaeraldustele täiendava õigusliku aluse ja andis sellega neile suurema õiguskindluse," lausus riigihalduse minister Jaak Aab. "Samuti aitab täiendus paremini edasi anda valitsuse eesmärki omandireformiga seotud ebaõigluse kõrvaldamisel ja omandireformi lõpetamiseks seotud toimingute tegemiseks."

 

Baltic News Service