Skip to main content
Blogi > Pension

Üle 86 700 inimese saab üksi elava pensionäri toetust

TALLINN, 4. oktoober, BNS - Sotsiaalkindlustusamet maksab reedel rohkem kui 86 700 inimesele ligi 10 miljonit eurot üksi elava pensionäri toetust, toetus makstakse välja koos oktoobrikuu pensioniga.

„Maksame üksi elava pensionäri toetust juba kolmandat aastat,“ rääkis sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna nõunik Merle Sumil-Laanemaa. „Sel aastal on toetuse saajate arv kasvanud umbes 6000 inimese võrra.“

Uusi pensionäre on toetusesaajate hulgas veidi üle 1900. Ülejäänud on lisandunud elukohaandmete muutumise tõttu või seetõttu, et toetuse saamiseks kehtestatud piirsumma oluliselt tõusis. Kui eelmisel aastal maksti toetust üksi elavatele pensionäridele, kelle kättesaadav vanaduspension jäi alla 492 euro, siis nüüd on piiriks 540 eurot. Seetõttu lisandus tänavu üksi elava pensionäri toetuse saajate hulka üle 5400 inimese, lisaks elukohaandmete muutumise tõttu üle 6800 inimese. „Sama palju on inimesi, kes sel aastal enam üksi elava pensionäri toetust ei saa. Neist poolte puhul on põhjuseks aadressi muutus ja nad ei ela enam üksi, umbes 3000 inimest on meie hulgast lahkunud,“ seletas Sumil-Laanemaa.

Toetust makstakse üks kord aastas, oktoobrikuus registrites olevate andmete põhjal, ja inimene ise toetuse saamiseks midagi tegema ei pea. Toetust makstakse neile, kes on ajavahemikus 1. aprillist 30. septembrini vanaduspensionieas, elavad rahvastikuregistri andmetel üksi ning kelle vanaduspension on alla 540 euro.

“Toetust võivad saada ka eestkostjad ja eestkostetavad, hooldekodude elanikud ja inimesed, kes vastavad toetuse saamise tingimustele, kuid kellega samale aadressile sisse kirjutatud inimene viibib hooldekodus,” lisas Sumil-Laanemaa.

Sotsiaalkindlustusamet kontrollib inimeste andmed registrites igal aastal üle. Kui mõni tingimus ei ole täidetud, võib tekkida õigus saada toetust järgmisel aastal. Lisainfot toetuse kohta saab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt, numbril 612 1360 või e-posti aadressil yksielavad@sotsiaalkindlustusamet.ee.

 

Baltic News Service