Skip to main content
Blogi > Kõrgepalgalised

26 kõrgepalgalist tööd, mida saab kodukontoris teha

26 kõrgepalgalist tööd, mida saab kodukontoris teha

Enam ei pea te iga päev kontorisse minema, et teenida kõrgemat palka. Kõrgetasemeliste kogemustega ja väljaõppega spetsialistid saavad teenida kodus töötades sama palju kui traditsioonilises töökeskkonnas. Ainult tuleb osata valida õige karjäär.

FlexJobs tuvastas 26 kodus töötamise võimalust mitmes valdkonnas, kus palgad küündivad kuue kohalise numbrini. Kui te ei soovi igapäevase pendelrändega tegeleda, kuid ei soovi palka ohverdada, siis võib-olla on aeg kaaluda neid töökohti, mis võimaldavad teil teenida 100 000 dollarit või rohkemgi.

Palganumbrid on toodud PayScale andmete järgi USA dollarites.

 

TOOTE- JA PROJEKTIJUHI TÖÖKOHAD

Meeskonna kaugjuhtimine võib olla keeruline, kuid suutes seda hästi teha, saate ka korralikult palka. Juhtimisharidusega inimese keskmine aastane palk on 104 240 dollarit.

Toote- ja projektijuhi töökohad on nüüd mõned kõige paremini tasustatavatest kaugtöökohtadest,  leidis FlexJobs. Vaadake, millised selle kategooria ametikohad võiksid teile kodukontoris töötades hästi tasuva palganumbri tuua.

 1. Tootejuht (palk: 83 188 $)

Tootejuhid jälgivad nõudlust toote järele, mida ettevõte pakub ja juhivad toodete arendamist selle nõudluse rahuldamiseks. Nad hoiavad end kursis kõige viimaste trendidega, mis mõjutavad nõudlust olemasolevate toodete järele ja vajadust uute järele. Lisaks võivad tootejuhid välja töötada hinnastrateegiad.

Enim tasustatud tootejuhid võivad aastas teenida 121 000 dollarit.

 1. Projektijuht, operatsioonid (palk: 71 781 $)

Operatsioonide valdkonnas tegutsevad projektijuhid omavad kontrolli klienditoe üle, suhtlevad väliste ja sisemiste sidusrühmadega ning juhivad meeskondi projektiprotsesside loomiseks, testimiseks ja ülevaatamiseks.

Parimad sellel ametikohal teenivatest projektijuhtidest võivad teenida 109 000 dollari suurust palka.

 1. Vanemprojektijuht, IT (palk: 113 565 $)

Vanemad IT-projektijuhid ei pea olema ainult nende tehnoloogiate valdajad, millega nad töötavad, vaid suutma juhendada ka nooremaid töötajaid. Need spetsialistid juhendavad tehnilisi projekte, et rahuldada erinevaid sidusrühmi.

 

MÜÜGI JA ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE TÖÖKOHAD

Müügis töötamine ei pruugi alati tulus olla - müügipositsioonide aasta keskmine palk on 28 180 dollarit. Kuid mõned töökohad selles valdkonnas võivad tuua teile kopsaka palga, millest paljusid saate teha kodus. Siin on mõned näited.

 1. Äriarendusjuht (palk: 72 129 $)

Äriarenduse juhid loovad kavasid, et aidata oma ettevõtetel teenida rohkem tulu ja parandada kliendisuhteid. Töö nõuab, et osakonnad töötaksid hästi ja oleksite oma meeskonnale motiveeriv juht.

Parimad äriarenduse juhtid saavad aastas teenida 122 000 dollarit.

 1. Müügikanalite juht (palk: 124 220 $)

Kanalimüük on teenuste või toodete müük kolmanda osapoole, näiteks edasimüüja või sidusettevõtte kaudu. Selle rolli juhid palkavad ja teevad koostööd nende kolmandate osapooltega ning veenduvad, et nende ettevõtte tooted oleksid õigesti esindatud. Samuti vastutavad nad müügiprotsessis tekkivate probleemide lahendamise eest.

 1. Vanemkontohaldur (palk: 72 869 $)

Selle ametikoha parimad töötajad võivad teenida 111 000 dollarit aastas või rohkem. Need juhid tegutsevad müügitulu suurendamisel müügimeeskonna juhtidena ja vastutavad meeskonna ees seisvate probleemide lahendamise eest. Selle rolli saamiseks peaksite olema nii organiseerimise võimega kui ka analüütilise mõtlemise oskusega inimene.

 1. Vanemmüügijuht (palk: 78 216 $)

Selle kõrgelt tasustatud kodukontori töö saamiseks vajate tavaliselt müügijuhtimise kogemust ja müügiedu tulemusi. Need juhid töötavad selleks, et tugevdada suhteid olemasolevate klientidega ja tuua juurde uusi kliente.

Parimad kõrgematest müügijuhtidest võivad teenida 129 000 dollarit aastas.

 

TARKVARAARENDUSE TÖÖKOHAD

Tarkvaraarendajad loovad rakendusi ja süsteeme arvutitele ja sarnastele seadmetele. Need töökohad nõuavad tavaliselt informaatika bakalaureusekraadi. Tööstusharude tarkvaraarendajate keskmine töötasu on 105 590 dollarit aastas ja sellist raha saate siiski teenida, töötades kodus teatud ametikohtadel.

 1. Front-End Developer (palk: 71 400 $)

Front-End arendajad on insenerid, kes hoolitsevad selle eest, et kõik, mida veebisaidil näete, näeks välja nagu peab ja toimiks korralikult. See on keeruline töö, mis nõuab tavaliselt infotehnoloogia bakalaureusekraadi ning võib nõuda ka täiendavaid sertifikaate, näiteks SUN’i, IBM’i, Microsoft’i või Oracle'i arendaja sertifikaate.

Parimad kasutajaliidese arendajad võivad teenida 108 000 dollarit aastas.

 1. Java arendaja (palk: 73 905 $)

Need arendajad kasutavad Java’t keerukate veebisaidi funktsioonide loomiseks. E-kaubanduse saitidel töötab tavaliselt seda tüüpi arendaja.

Kõrgeimalt tasustatud Java arendajad võivad teenida keskmiselt 104 000 dollarit aastas.

 1. Mobiilne arendaja (palk:73 258 $)

Kui olete kunagi nutitelefonis või tahvelarvutis rakendust kasutanud, peate selle eest tänama mobiiliarendajat. Nendel rakenduste loojatel on hea arusaam programmeerimiskeeltest, näiteks Objective-C, HTML, Java või XML ja neil võivad olla spetsiaalsed sertifikaadid.

Kõrgeimalt tasustatud mobiiliarendajad võivad teenida 114 000 dollarit aastapalka.

 

TURUNDUSE TÖÖD

Turundajad töötavad selle nimel, et tekitada huvi ettevõtte toodete või teenuste vastu. Need, kes töötavad selles valdkonnas juhi tasemel, teenivad mediaanpalgana 132 620 dollarit aastas. Kõrgematel ametikohtadel olevad töötajad teenivad veelgi rohkem. Lisateavet nende rollide kohta, mis võimaldavad teil ka kodus töötada saab allpool lugeda.

 1. Turunduskommunikatsiooni direktor (palk: 81 074 $)

Turunduskommunikatsiooni juhid jälgivad programme, millega turundatakse tooteid ja teenuseid konkreetsetele elanikkonnarühmadele. Nad kasutavad otsuste tegemiseks analüütilisi andmeid ning neil on tugevad juhtimisoskused, mis aitavad meeskondi tulemuslikkuse eesmärkide saavutamisel suunata.

Kõige rohkem teenivad turunduskommunikatsiooni juhid võivad teenida 134 000 dollarit aastas.

 1. Turundusdirektor (palk: 86 811 $)

Turundusdirektor kontrollib kogu turundusmeeskonda, et tagada ettevõtte turunduskampaaniate edukus. Nende tööülesanded hõlmavad turunduskampaaniate kontseptsioonide ja eelarve väljatöötamist, nende meeskonnas tekkivate probleemide lahendamist ning avatud suhtluse pidamist oma ettevõtte klientide ja müüjatega, aga ka teiste oma ettevõtte juhtidega.

Selle ametikoha parimate hulka kuuluvad inimesed saavad keskmise palgana 149 000 dollarit aastas.

 

 1. Vanem tooteturunduse juht (palk: 123 276 $)

Vanem tooteturunduse juhi peamine vastutus on turundusstrateegiate loomine, mis suurendavad kaubamärgi lojaalsust ja müüki. Nad teevad seda turusuundumuste analüüsimise, hinnastrateegiate väljatöötamise, turunduseesmärkide seadmise ja toote toimivuse hindamise kaudu.

Enim teenivad vanemad tooteturunduse juhid saavad aastas teenida 157 000 dollarit.

 

 1. Turunduse asepresident (palk: 145 967 $)

Need asepresidendid töötavad välja strateegiaid oma ettevõtte poolt müüdavate toodete või teenuste turuosa suurendamiseks või säilitamiseks. Samuti jälgivad nad erinevaid osakondi, kes pakuvad andmeid, mis aitavad neil neid strateegiaid luua. Turunduse asepresident annab tavaliselt aru otse ettevõtte tegevjuhile või juhatajale.

Parimate hulka kuuluvad turunduse asepresidendid võivad teenida 202 000 dollarit aastas.

 

ARVUTITURBE TÖÖKOHAD

Küberturvalisus on kiiresti kasvav tööhõive valdkond, mille prognoositav kasvutempo on aastatel 2016–2026 lausa 28%. Selles valdkonnas töö saamiseks on tavaliselt vaja bakalaureusekraadi. Vaadake mõnda selle kategooria kõige paremini tasustatud töökohta, mis võimaldab teil töötada ka kodukontoris.

 

 1. Küberturvalisuse analüütik (palk: 98 350 $)

Need analüütikud rakendavad turvameetmeid, mis on vajalikud organisatsiooni arvutivõrkude ja -süsteemide kaitsmiseks. Küberturvalisuse analüütikutel on tavaliselt bakalaureusekraad arvutiga seotud valdkonnas ning ka kogemused sellega seotud erialal.

Selle positsiooni parimad võivad teenida 156 580 dollarit aastas.

 

 1. Andmekaitse spetsialist (palk: 81 189 $)

Andmekaitse spetsialistid tagavad, et kõik nende ettevõtte osakonnad järgiksid ettevõtte privaatsuspõhimõtteid ja tagavad selle privaatsusega seotud osakondade auditite läbiviimise. Andmekaitse spetsialist aitab hinnata ja vähendada privaatsusega seotud riske ning reageerida privaatsuse rikkumistele.

Enim tasustatud andmekaitse spetsialistid saavad aastas teenida 138 000 dollarit.

 

 1. Turvalisuse konsultant (palk: 85 610 $)

Turvalisuse konsultandid saavad töötada erinevates valdkondades, tavaliselt ettevõtetes, kus on suured digiteeritud andmebaasid. Need konsultandid kavandavad või täiustavad süsteeme, mis kaitsevad nende asutust sisemise ja välise andmevarguse eest, ning koostavad hädaolukorra lahendamise plaanid, mida järgida andmete lekkimise korral.

Parimad turvalisuse konsultandid teenivad keskmist palka 136 000 dollarit aastas.

 

MEDITSIINIVALDKONNA TÖÖKOHAD

Kõige kõrgemalt tasustatud töökohad on meditsiinivaldkonnas. Ja nüüd saate tänu tehnoloogiale töötada selles valdkonnas mugavalt oma kodukontoris.

 

 1. Kliiniliste uuringute juht (palk: 98 120 $)

Kliiniliste uuringute juhid loovad ja viivad läbi kliiniliste uuringute protokolle, et need vastaksid määrustele ja standarditele. Nad haldavad ka kliiniliste uuringute eelarveid ja ajakavasid, jälgivad ja kirjutavad uuringute edenemise kohta aruandeid, töötavad välja registreerimisstrateegiaid ja pakuvad välja lahendusi igapäevastes küsimustes.

Selle ametinimetusega enim teenivad inimesed saavad aastas 132 000 dollari suurust palka.

 

 1. Meditsiinidirektor (palk: 223 633 $)

Meditsiinidirektor on selles nimekirjas kõige kõrgemalt tasustatud töö. Need direktorid juhivad tervishoiuorganisatsiooni tegevust. Kohustuste hulka kuulub suuniste väljatöötamine, kliinilise personali juhtimine ja kvaliteedi tagamise järelevalve. FlexJobsi sõnul on selle töö tegemiseks tavaliselt vaja MD-d või DO-d.

 

 1. Psühholoog (palk: 79 010 $)

Psühholoogiks saamiseks on tavaliselt vaja doktorikraadi ja atesteerimist. Mõned psühholoogid töötavad uurija rollis, teised aga otse patsientidega, et aidata parandada nende kognitiivset, sotsiaalset või emotsionaalset käitumist. Erapraksisega inimestel on kodus töötamine lihtsalt korraldatav kas kodukontoris või videoseadmete teenuse abil seansse läbi viies.

Enim tasustatud psühholoogid võivad teenida 129 250 dollarit aastas.

 

ARVUTI JA IT SEKTORI TÖÖKOHAD

Tööhõive arvuti- ja IT-valdkonnas kasvab kiiresti, eriti on vaja töötajaid, kes tunnevad pilvandmetöötlust, suurandmete kogumist ja säilitamist ning infoturvet. Keskmine palk nendes valdkondades töötamise eest on 86 320 $. Siin on mõned hästi tasustatud võimalused kodus töötamiseks.

 

 1. Pilvearhitekt (palk: 121 566 $)

Pilvearhitektid kavandavad, haldavad ja jälgivad ettevõtete pilvandmetöötluse strateegiaid. Kui soovite olla pilvearhitekt, peaks teil olema FlexJobsi andmetel kogemusi võrkude loomise, programmeerimiskeelte, opsüsteemide ja pilveturbega.

 

 1. Vanemlahenduste arhitekt (Senior Solutions Architect) (palk: 132 769 $)

Lahenduste arhitektid muudavad ettevõtte eesmärgid ja nõuded toodete ja teenuste pakkumise vajadustele vastavaks. Vanemlahenduste arhitektid juhendavad tavaliselt arendajaid ja nooremarhitekte. Nad peavad hästi valdama arvutitarkvara, näiteks Microsofti rakendusi, JavaScript’i ja SFDC-d.

Kõrgeima tasu saajad saavad teenida 167 000 dollarit aastas.

 

 1. Tehnilise toe juht (palk: 77 229 $)

Need juhid lahendavad kliendiga seotud probleemid, tuvastavad probleemid ja pakuvad tehnilise toe protsesside täiustusi. Samuti kontrollivad nad ettevõtte tehnilise toe meeskonda.

Parimad tehnilise toe juhid teenivad keskmist palka 119 000 dollarit aastas.

 

INSENERI TÖÖD

Insener on nõudlik elukutse, eriti infrastruktuuri ümberehituse, taastuvenergia, nafta ja gaasi ammutamise ning robootika valdkonnas. Inseneride ja nendega seotud tööde keskmine palk on 80 170 dollarit. Kui olete huvitatud sellest töökategooriast ja töötate kodust, lugege edasi.

 

 1. Uurimisinsener (palk: 118 370 $)

Teadusinsenerid leiutavad ja kujundavad uuenduslikke lähenemisviise tehnoloogiale ning leiavad olemasolevale tehnoloogiale uusi kasutusvõimalusi. See kiiresti arenev amet nõuab tavaliselt magistrikraadi.

 

 1. Vanemsüsteemide insener (palk: 103 784 $)

Süsteemiehitusprojektide kavandamise ja elluviimise eest vastutavad vanemad süsteemitehnikud. Nad valdavad Windowsi / Linuxi servereid ja omavad tavaliselt ka eriteadmisi, näiteks salvestamise, virtualiseerimise või suuremahuliste platvormide alal.

Suurima palga saajad teenivad 142 000 dollarit aastas.

 

 1. Tarkvarainsener (palk: 105 590 $)

Need insenerid arendavad rakendusi või süsteeme arvutitele ja sarnastele seadmetele. Tarkvarainseneridel on tavaliselt bakalaureusekraad informaatikas ja tugevad programmeerimisoskused.

 

 

Autor: Gabrielle Olya, 26 Highest-Paying Jobs That Let You Work From Home. (Avaldatud: 27.03.2020)

Tõlkis ja toimetas Eesti keelde: Virge Rebane