Skip to main content
Blogi > CV

3 CV -des tehtavat viga, mida soovitame vältida

3 CV -des tehtavat viga, mida soovitame vältida

3 CV koostamise viga, mida on soovitav vältida

 

Ülemaailmne pandeemia on sundinud miljoneid inimesi ootamatult tööd otsima. Kui olete hiljuti koondatud spetsialistide hulgas või otsite tööd juba mitu kuud, siis olete tõenäoliselt endalt küsinud, kuidas ebakindlal ajal tööotsingut edukamalt teostada.

Kuid enne tööportaalides „Kandideeri“ nuppude vajutama hakkamist, vaata kindlasti kolme CV koostamise viga, mida mitmed tööotsijad teevad. Püüa neid vältida, et palkavatele juhtidele paremini silma jääda.

 

Viga 1: Liiga palju žargooni (eriala kõnepruuki)

Seda viga esineb ikka ja jälle. Žargooni on oluline vältida, kui soovite kandideerida muusse töövaldkonda, kuna pandeemia on teie praegust majandusharu negatiivselt mõjutanud. Kitsa eriala kõnepruuki  on raske mõne teise kutseala esindajal mõista. Kui seda erialast kõnepruuki ei kasutata selles ettevõttes või tööstuses, millega soovite täna ühineda, siis loob see eksitava mulje teie väärtusest antud ettevõtte jaoks.

Te teate, et teil on kogemusi selle ametikoha jaoks, kuhu kandideerite. Paraku jätate värbaja arvata, milline teie kogemus on, kui kirjeldate oma varasemat kogemust sõnadega, mida uue ametikoha puhul ei kasutata. See omakorda viib värbaja oletuseni, et teil pole vajalikku kogemust.  Vältige keele kasutust, mida kasutasite oma praeguses valdkonnas, kirjeldades oma kogemust nii nagu järgmine ettevõte samadest asjadest räägib.

 

Viga 2: Valed saavutused

Meile kõigile on öeldud, et CV –s peab kajastama oma seniseid saavutusi. Enamik inimesi võtab seda nõu kuulda ja tegutseb vastavalt. Kuid nad unustavad oma CV-sse lisada uuele töökohale kandideerimiseks sobivad saavutused. Saavutused ei tähenda neid asju, mis kõlavad kenasti, ega hõlma kõiki asju, mida olete oma karjääri jooksul teinud. Pole tähtis, kui palju erinevaid saavutusi Te oma CV-sse lisate, kui need pole keskendunud selle kirjeldamisele, mida järgmisel ametikohal saaksite korda saata.

Kas teie CV läbib kolme märksõnaloendi testi? See on meetod, mida kasutatakse oluliste märksõnade esile toomiseks kohe CV alguses. Kui värbaja loeb teie CV-st suvalist osa, näeb ta kohe, et teil on tööks vajalikud oskused või ta on mõjutatud edasi lugema, kuna esimesed kolm sõna äratasid tähelepanu. Värbajad ja värbamisjuhid kulutavad CV lugemiseks keskmiselt 7,4 sekundit. Viimane asi, mida soovite, on saavutustele orienteeritud CV sellele ametikohale kandideerimiseks ebasobivate saavutuste loeteluga.

 

Viga 3: Liialt mahukas CV vorming

Enamik töökohakandidaate kulutab liiga palju aega oma CV vormingu pärast muretsemisele. Kas see peaks olema ühe- või kaheleheline? Kas ma peaksin kasutama seda fonti või mõnda muud fonti? Kas peaksin lisama kuu ja aasta või lihtsalt aasta? Kuigi mõned neist asjadest on olulised pole vormistamine teie CV olulisim osa. Ilus, kuid igav ja ebaolulisi asju rõhutav CV ei vii teid värbamisprotsessis väga kaugele.

CV vormindamise eesmärk peaks olema asjade lihtsa, selge ja sisutihedana hoidmine. Kõik, mis tekitab segadust teie väärtuse ja saavutatu osas, suurendab tõenäosust, et teie CV visatakse „tagasilükkamise“ hunnikusse. Peaksite püüdma oma CV vormistada nii, et see muudab teie väärtuse märkamise värbaja jaoks lihtsaks ja selgeks. Sõltuvalt teie majandusharust võib olla kasulik lisapingutuse tegemine, et esteetiliselt ühelt ametikohalt teisele liikuda. Rõhutage oma CV-s eriti just kandideeritavale kohale sobivaid oskusi, kogemusi ja saavutusi.

Koroonaviiruse tõttu on meid tabanud ebakindluse laine. Kuigi asjad tunduvad nukrad ja statistika on murettekitav palkavad ettevõtted endiselt töötajaid. Paljud inimesed lähevad endiselt töövestlustele ametikohtade pärast, mida nad võiksid kaaluda oma unistuste töökohana ettevõtetes, mida nad armastavad ja ka teil on võimalik seda sama teha. Esmalt tuleb veenduda, et tõstate esile oma väärtuse igal värbamisprotsessi etapil, alustades oma CV-st.

 

 

Autor: Adunola Adeshola, 3 Resume Mistakes To Avoid During The Coronavirus Pandemic. (Avaldatud Forbes veebilehel 14.05.2020) https://www.forbes.com/sites/adunolaadeshola/2020/05/14/3-resume-mistakes-to-avoid-during-the-coronavirus-pandemic/

Tõlkis: Virge Rebane, Kandideeri EE, (17.05.2020).