Site Online Counter
Skip to main content
Blogi

Video CV. Nõuanded video CV koostamiseks.

Video CV. Nõuanded video CV koostamiseks.

Video CV annab Sulle võimaluse ennast tööpakkujale silmast-silma esitleda ja tõestada. Kui standard CV on pigem passiivne instrument, siis videoformaat loob mõjusama võimaluse kõnetada potensiaalset tööandjat just oma hoiakuga ja isiksuse eripäraga.

Video CV on lühike videosalvestus kandidaadi kohta, mis annab potensiaalsele tööandjale ülevaate kandidaadi peamistest oskustest ja kogemustest.

Sealjuures on oluline meeles pidada, et Video CV-d kasutatakse tavalise CV täiendamiseks mitte asendamiseks.