Skip to main content
Blogi > Ettevõtjad

5 asja, mis näitavad, et eetika on ettevõttes madal

5 asja, mis näitavad, et eetika on ettevõttes madal

Kui oled valimas endale uut tööandjat, teenusepakkujat või koostööpartnerit, siis on oluline teada mõningaid märke, mis viitavad ettevõtte eetika-kultuurile. Mis need on?

Toome välja viis peamist kohta, mida eetika seisukohast jälgida. Pea neid punkte silmas kui suhtled ettevõtte juhi ning töötajatega, külastad firma kontorit ja tutvud nende kodulehe/sotsiaalmeedia lehtedega.

Juhil pole oma inimeste jaoks aega

„Kui juhil on kogu aeg kiire, ta tegeleb mitme asjaga korraga ning tuiskab läbi kontori, olemata oma meeskonna jaoks kättesaadav, siis näitab see madalat austust,“ ütleb Human Resources Solutions OÜ asutaja ja arendusjuht Ketlin Kasak. Ta lisab, et 10-aastase kogemuse põhjal näeb ta sageli juba juhi välimusest, kas tal on oma inimeste jaoks aega ning mil viisil oskab oma aega juhtida või on ta kohustuste keerises ning töötajad on tagaplaanil.

Tegelik personalitöösse ja meeskonda suhtumine paistab välja isegi siis, kui sõnades ollakse meeldivad. Egoism juhtides on ohtlik, sest ettevõtlus on meeskonnatöö. Liigne kiirustamine viib kvaliteedilangusele, tekivad probleemid ja nende lahendamine jääb tihti pinnapealseks. „Tugifunktsioonide hindamine ja suurema pildi nägemine on eetilise juhi omadused,“ sõnab Ketlin Kasak.

Vassimine, valetamine ja varjamine ei kuulu eetika juurde

Madal eetika toob kaasa hirme, valehäbi, valetamist ja varjamist ning tagarääkimise tekkimist. Kõrge eetika seevastu hoiab õhu nn puhta ja selgena – kui kellelgi on küsimus, mure, kommentaar või kriitikanoot edastada, siis tehakse seda julgelt, ausalt ja silmast-silma, kartmata hukkamõistu või karistust.

„Mida rohkem on ettevõttes nn ussitamist ehk valetamist, varjamist ja tagarääkimist, seda madalam on eetika. Kahjuks või õnneks algab kõik juhist, nii et siinkohal peab juht endale konkreetselt otsa vaatama. Sageli on taolised juhid aga hõivatud erinevate „tulekahjude“ kustutamisega, et ettevõtte sisekliimasse nad sukelduda ei jõuagi. Alles siis, kui olukord on juba väga kriitiline, võetakse see aeg, kuid paraku võib olla juba liiga hilja,“ rõhutab Ketlin Kasak, mis on taoliste juhtide paradoks.

Otsuste vastuvõtmise oskus ja julgus

Juhi üks ülesanne on otsuste vastu võtmine. Isiklik madal eetika on tugevalt seotud juhi rolliga, see omakorda mõjutab tervet ettevõtet. Juhil ei tohi olla põhjendamatuid hirme ja valehäbi, veel vähem raskust otsuseid vastu võtta.

„Ühe otsustamata jätmise või otsuse pideva edasi lükkamisega võib mõjutada tervet ettevõtet. Otsustamata jätmine on suur probleem, sest ka halb otsus on parem kui tegemata otsus,“ rõhutab Ketlin ja ütleb, et otsuseid teevad lisaks juhile pea kõik ettevõtte töötajad. Seega peavad kõik olema pädevad, julged ja vastutustundlikud otsuste suhtes. „Siia kuulub veel ka vigade tunnistamine ja tõe rääkimise julgus, mis on samuti äärmiselt olulised komponendid ettevõtte eetika määramisel.“

INIMESTE ÜLETÖÖTAMINE JA VÄSIMUSASTE

 Väga heaks indikaatoriks ettevõtte eetika näitajal on töötajate tagasiside, välimus ja töökoormus. Kui üks inimene peab tegema kolme inimese tööd, kohustuste koormus on ilmselgelt liiga suur ning ületunnid muutunud normaalsuseks, puhkuseid välja ei saa võtta, sest asendajaid pole jne, siis on probleem tõsine.

Inimesed on tugevad peeglid ettevõtte eetika indeksis. Hea ja tugeva eetikaga ettevõttes on inimesed rahulolevad, õnnelikud ja motiveeritud, neil on õiges koguses väljakutseid ja tegevusi ning kindlasti tasakaalustatult ka puhkust,“ ütleb Ketlin Kasak.

KOMMUNIKATSIOONI OLULISUS SISEKULTUURIS

Kas ettevõttes on intranet ehk sisevõrk, regulaarsed üldkoosolekud ning võimalus kaasa rääkimiseks? Kas firma inimesed teavad, mis ettevõttes toimub, millised on tulevikuplaanid ja hetkeolukord või on nad teadmatuses ja info liigub raskelt?

Kommunikatsiooni lihtsus, kergus ja liikuvus on tugevalt seotud eetikaga. Madala eetikaga ettevõtetes ei hinnata läbipaistvat ja kollektiivi arvestavat suhtlemist eriti kõrgelt, pigem hoitakse teadmisi juhtkonna või nõukogu käes. Kõrge eetikaga ettevõttes on austus tugeval kohal. See sisaldab nii info liikumist, ausat suhtlemist, tagasiside olulisust.

Autor: Ketlin Kasak, HR Solutions