Site Online Counter
Skip to main content
Blogi

CV Keskus: iga seitsmes küsitletu tunnistab ümbrikupalga saamist

CV Keskus: iga seitsmes küsitletu tunnistab ümbrikupalga saamist

TALLINN, 27. juuli, BNS - CV Keskus.ee värske küsitluse järgi tunnistas iga seitsmes vastanu ümbrikupalga saamist, kusjuures ümbrikupalk on levinuim madala haridustasemega töötajate ja noorte seas ning ehitus- ja kinnisvarasektoris.

„Eelmise aasta küsitlusega võrreldes suurt trendimuutust näha ei ole – ka tänavu tunnistas iga seitsmes küsitletu, et on, kasvõi osaliselt, saanud palka nii-öelda mustalt,“ ütles Eesti suurima tööportaali CV Keskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. „Kui eelmisel aastal tunnistas ümbrikupalga saamist 12,2 protsenti küsitletuist, siis tänavu on see osakaal 13,9 protsenti.“

Auväärt lisas, et ümbrikupalga saajad jagunevad omakorda kaheks suureks rühmaks – 8,1 protsenti küsitletuist saab osa palgast ümbrikus, 5,8 protsenti küsitletuist aga kogu palga ümbrikus. „Nii osalise kui ka täieliku ümbrikupalga näitajad on eelmise aastaga võrreldes samal tasemel, mil 6,1 protsenti vastajatest olid täielikult „mustalt“ tasustatud. Küll aga on antud näitajad kordades madalamad võrreldes 2015. aastaga, mil koguni 31 protsenti vastajatest olid saanud töötasu „mustalt“. Seega võib öelda, et varimajanduse vastane võitlus on näitamas oodatud tulemusi," lisas Auväärt.

Küsitlus selgitas välja ka selle, kes on ümbrikupalgale avatumad. „Pea veerand ehk 22,2 protsenti alla 19-aastastest vastajatest olid saanud ümbrikupalka. Seega on „must“ töötasu noorte seas tunduvalt rohkem levinud, tulenedes suuresti hooajatööde valdkondadest ja haridustasemest – uuring näitas, et pea viiendik põhiharidusega vastajatest olid saanud ümbrikupalka, keskharidusega vastajate seas langes antud näitaja 8,1 protsendile ja kõrgharidusega 4,9 protsendile. Lisaks on ümbrikupalk levinuim ehitus- ja toitlustussektorites, kus leidub ka suur arv hooajalisi töid,“ märkis Auväärt.

 

Baltic News Service