Site Online Counter
Skip to main content
Blogi

Vabaerakond analüüsib kodanikupalga kehtestamise võimalikkust

Vabaerakond analüüsib kodanikupalga kehtestamise võimalikkust

TALLINN, 27. juuli, BNS - Vabaerakond otsustas luua töörühma ülesandega uurida kodanikupalga rakendamise võimalusi Eestis ja selle võimaliku rakendamise mõjusid ühiskonnas.

Vabaerakonna esimehe Artur Talviku sõnul on ise hakkama saavate kodanike Eestis kodanikupalga kehtestamise poolt või vastu olemiseks vaja teada muu hulgas ka näiteks Alaska, Soome ja Šveitsi seniseid analüüse ja kogemusi selles vallas. 

Vabaerakonna juhatuse liige Vahur Kollom, kes on töörühma vedur, ütleb, et teema arutlusse kaasatakse visionääre, rahvastiku- ja ühiskonnateadlasi, maksundusspetsialiste, et jõuda 2018. aasta alguses otsuseni, kas üldse ja milline kodanikupalk Eesti arengule kasulik oleks. Vabaerakonna juhatus peab kodanikupalgast rääkides silmas inimeste erinevaid võimalusi panustada ühiskonda ja elukeskkonda ning kasutada selleks täiendavaid enesearengu ja elukestva õppe võimalusi. 

„Kodanikupalga maksmine on üks võimalusi kaasajastada teaduse- ja tehnika arenguga kujunenud riigi ning inimese ja teda ümbritseva suhet,“ selgitas Talvik.

Ta rõhutas, et kodanikupalga teema ei kuulu vaid vasakpoolse ilmavaate juurde ja meenutas, et Eestis on baas-sissetuleku mõistlikkuse-arutelul õppida vabaturumajanduse apologeet Milton Friedmanilt, kes on baas-sissetulekut soovitanud osana võitlusest bürokraatia vastu, mis on toetuste jagamise süsteemiga aina paisunud. Kaasaegses "Eestis on edasise arengu nimel meil vaja osata ja tahta ise rohkem ühiskonna arengusse panustada, heategevusele ja mittetulundustegevusele pühenduda, kodanikupalk võib olla selle aluspõhi," lisas Talvik. 

Kodanikupalga teemalistes aruteludes on Eestis selle nimetuse taga nähtud palju erinevaid teemasid, Kollom toob näiteks praegu makstavaid erinevaid toetusi, mis tulenevad vanusest, tervisest, hõivatusest tööturul, elukestvas õppeprotsessis osalemisest. Tehnoloogia ja tehnika kiire areng, seniste traditsiooniliste töökohtade kadumine ja rahvaarvu muutumine on kodanikupalga arutelude puhul olulised tegurid.

„Vabakonservatismi põhimõtete järgi kodanikupalga võimalusi analüüsides leiame usutavasti uusi lisaväärtusi tulevikutegevuste kujundamiseks,“ lisas Kollom.

Vabaerakond seisab ise hakkama saavate ja ettevõtlike kodanike eest ja peab oluliseks, et kõik toetused, mida makstakse, on vajaduspõhised ega loo vaesuslõksu-ahelat. 

"Kui uuringuga selgub, et kodanikupalk Eesti arengule ja üleilmses õnneindeksis parema koha saavutamiseks ei ole õige vahend, võib sama töö tulemusel selguda mõni muu, vohavat bürokraatiat piirav või ettevõtlikkust suurendav lahendus," lisas Talvik.

 

Baltic News Service