Skip to main content
Blogi > Raha

Ametiühingud ja tööandjad plaanivad alampalga tõusu 540 euroni

Ametiühingud ja tööandjad plaanivad alampalga tõusu 540 euroni

TALLINN, 29. august, BNS – Ametiühingud ja tööandjad avaldasid alampalga läbirääkimiste kokkuleppe projekti, mille järgi tõuseks alampalk järgmisest aastast 8 protsenti 540 euroni, nüüd ootavad ühingud avalikkuse tagasisidet.

Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit annavad teada, et on lõpetanud läbirääkimised 2019. aasta töötasu alammäära küsimuses tasemel 540 eurot kuus ja 3,21 eurot tunnis ning avavad selle organisatsiooniväliseks kommenteerimiseks enne kokkuleppe lõplikku sõlmimist ja laiendamist käesoleva aasta septembri lõpus, selgub töötasu alammäära kokkuleppe projekti seletuskirjast.

Alampalga kokkuleppe projekt lähtub eelmisel aastal ametiühingute ja tööandjate vahel sõlmitud töötasu alammäära arvutamise mudelist ja tänavu suvel peetud läbirääkimistest. Eelmisel aastal kokku lepitud alampalga arvutuspõhimõte seob alampalga tõusu kahekordse tööviljakuse kasvuga Eesti Panga suvise majandusprognoosi alusel.

Ametiühingute keskliidu juhatus arutab alampalga küsimust 25. septembril ning tööandjate volikogu 19. septembril.

Alampalga kokkuleppe on sisuliselt laiendatud kollektiivleping kõige kõrgemal tasemel, mis tähendab, et see on täitmiseks kohustuslik kõigile Eesti tööandjatele. Alampalgast väiksemat töötasu ei ole lubatud Eestis täistööajaga töötajale maksta. Hetkel kehtiv alampalk on 500 eurot kuus.

Aastast 2001 on tööturu osapooled töötasu alammääras läbirääkinud ja selle laiendatud kollektiivlepinguga kokku leppinud. Traditsioon on, et valitsus kehtestab tööturu osapoolte kokkuleppes toodud töötasu alammäärad hiljem ka oma määrusega.

 

Baltic News Service