Skip to main content
Blogi > Kahjum

Baltika vähendab kahjumi katmiseks aktsiakapitali 4,1 miljoni võrra

TALLINN, 24. aprill, BNS – AS Baltika kutsub 16. mail kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, kus nõukogu teeb ettepaneku vähendada jaotamata kahjumi katmiseks ettevõtte aktsiakapitali ligi 4,1 miljoni euro võrra.

Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate nimiväärtuse vähendamisega 0,10 euro võrra iga aktsia kohta. Uueks aktsiakapitali suuruseks jääb 4,1 miljonit eurot, mis teeb aktsiate nimiväärtuseks 0,10 eurot, teatas Baltika börsile.

Aktsiakapitali vähendatakse pärast kõikide reservide ärakasutamist järelejäänud ligi 3 miljoni euro suuruse kahjumi katmiseks. Samuti vähendatakse seltsi miinimumaktsiakapitali 4 miljonile eurole.

Samuti otsustas nõukogu teha aktsionäride üldkoosolekule ettepanek kinnitada juhtide aktsiaoptsiooniprogramm ja aktsiakapitali tingimuslik suurendamine, emiteerides kokku kuni 1 miljon aktsiat.

AS Baltika nõukogu teeb ettepaneku kinnitada möödunud majandusaasta aruanne esitatud kujul, kinnitada konsolideeritud puhaskasum summas 57 764 eurot ja kanda kasum eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Baltika aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 16. mail kell 10.30 Baltika Kvartali moelaval aadressil Veerenni 24.

 

Baltic News Service