Skip to main content
Blogi > Raha

Bosnia laenumakse vähendas Eesti Panga reservvarade väärtust

TALLINN, 8. jaanuar, BNS – Bosnia ja Hertsegoviina laenu tagasimaksmine Rahvusvahelisele Valuutafondile (IMF) põhjustas Eesti Panga reservvarade vähenemise 7,6 miljoni euro võrra.

"Detsembris 2017. aastal maksis Bosnia ja Hertsegoviina tagasi IMF-i laenu 7,6 miljonit eurot ehk 6,3 miljonit SDR-i (IMF-i arveldusühik) ning IMF kandis selle oma kontole Eesti Pangas. Selle tulemusel suurenes Eesti Panga kohustus IMF-i vastu. Muudatus kajastub reservpositsiooni vähenemises," ütles Eesti Panga avalike suhete esindaja Eva Vahur BNS-ile .

Nimelt moodustab Eesti Panga reservvarades olev reservpositsioon IMF-is Eesti IMF-i kvoodi ja IMF-i konto netosumma. Reservpositsiooni suuruse muutus võib olla tingitud nii SDR-i kursi muutusest, Eesti kvoodi suuruse muutumisest ning Eesti osalemisest IMF-i finantstehingute plaanis.

Eesti kvoot eelmisel aastal ei muutunud ning moodustas 243,6 miljonit SDR-i. IMF-i poolt Bosnia ja Hertsegoviina poolt tagasi makstud raha paigutamine Eesti Panka aga mõjutab negatiivselt Eesti IMF-i konto seisu, mis põhjustas Eesti Panga reservvarade vähenemise.

Detsembris vähenesid Eesti Panga reservvarad 9,6 miljoni euro võrra 288 miljonile eurole. Peamine osa reservvarade vähenemisest tuli IMF-is oleva reservpositsiooni vähenemisest 7,8 miljoni euro võrra.

Tallinna toimetus, +372 610 8821, majandus@bns.ee

Baltic News Service