Skip to main content
Blogi > Uuring

CV Keskus: 60 protsenti töötajaist pole oma juhtidega rahul

CV Keskus: 60 protsenti töötajaist pole oma juhtidega rahul

TALLINN, 30. oktoober, BNS - Tööportaali CV Keskus.ee värskest uuringust selgub, et 60 protsenti töötajaist ei ole oma praeguste juhtidega rahul ja lausa iga kolmas töövõtja oleks valmis edasi töötama senisest väiksema palga eest, kui see tooks kaasa juhtimiskvaliteedi tõusu.

„1016-st uuringus osalenud vastajast oli sisuliselt iga kolmas nõus leppima väiksema palgaga ja jätkama tööd samas ettevõttes, kui üks tingimus täituks – vahetuks nende otsene ülemus,“ ütles CV Keskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. „Lisaks leidsid 30,4 protsenti küsitletuist, et kuigi juhtimiskvaliteet on kehv, ei saa nad palgalangusega leppida. Seega ei ole enam kui iga teine töötaja rahul juhtimiskvaliteediga.“

Auväärti sõnul on palgauuringud näidanud, et kui ettevõttes on kõik hästi, tuleb konkureerival tööandjal passiivse kandidaadi jutule pääsemiseks tuua lauale vähemalt 30 protsenti kõrgem palgapakkumine. Värske uuring näitab, et paljud töötajad on aga juhtimiskvaliteediga rahulolematud, mis avab võimalusi personaliotsingutel konkureerivatele tööandjatele ja suunab töötajaid ka ise aktiivsemalt paremat töökohta otsima.

Sektorite lõikes on juhtimiskvaliteediga kõige rahulolematumad tööstus- ja tootmissektori töötajad, kus koguni 76,2 protsenti vastajatest leidis, et ei ole sellega rahul. Rahulolematus juhtimiskvaliteediga on kõrge ka toitlustuses (66,7 protsenti), ehituse- ja kinnisvara (64,7 protsenti) ning assisteerimisvaldkonnas (64,4 protsenti). „Juhi vahetumise puhul on väiksema palgaga nõus leppima aga koguni 40,7 protsenti toitlustuse ja 38,4 protsenti assisteerimisvaldkonna töötajatest, mis on mõnevõrra üllatav, kuna palgatasemed antud valdkondades ei ole just kõige kõrgemad,“ lausus Auväärt. Ka 40 protsenti turunduse ja 37,3 protsenti ehituse ning kinnisvara töötajatest on parema juhtimiskvaliteedi nimel nõus leppima madalama palgatasemega.

„Eesti töövõtjate ootused oma juhtidele on aastatega kiiresti kasvanud – tööjõu vaba liikumine ja vaba meedia on meie inimestele näidanud maailma ihaldusväärseimate tööandjate ja parimate juhtide tegevusi oma töötajate hoidmisel. Erinevate uuringute andmetel peavad Eesti töövõtjad juhtide suurimateks nõrkusteks oskamatust töötajaid tunnustada ja jagada tagasisidet,“ lisas Auväärt. „Töövõtjate ootusega töötada hea juhi alluvuses tuleb aga tööandjatel kiiresti harjuda, kuna väheneva tööjõuga riigis muutub konkurents töötajate nimel päev-päevalt tugevamaks.“

Baltic News Service