Skip to main content
Blogi > Ametiühing

EAKL: töövaidluskomisjoni juhatajat ei peaks hindama tööinspektsioon

TALLINN, 26. detsember, BNS - Eesti Ametiühingute Keskliidu (EAKL) hinnangul ei peaks töövaidluskomisjoni juhataja nõuetele vastavuse hindamiskomisjoni kuuluma tööinspektsiooni esindaja, kuna tegu on sisuliselt kolleegidega.

Töövaidluskomisjon on tööinspektsiooni juures asuv kohtuväline sõltumatu töövaidlusi lahendav organ ning selle juhataja nimetatakse ametisse valdkonna eest vastutava ministri otsusega, kirjutas EAKL sotsiaalministeeriumile.

„Hindamiskomisjon peab olema objektiivne ja välistatud peaks olema võimalikud huvide konfliktid. Tööinspektsiooni ametnik on sisuliselt komisjoni juhataja kolleeg ja seetõttu oleks hindamiskomisjon objektiivsem, kui tööinspektsiooni ametnik komisjoni koosseisu ei kuuluks,“ märkis liit.

Samuti peab EAKL ebamõistlikuks töövaidluskomisjoni juhataja nõuetele vastavuse hindamist reguleeriva määrusega tekkivat olukorda, kus iga 24 kuu järel on võimalik töövaidluskomisjoni juhatajat hindamisele kutsuda.

Hindamine võiks keskliidu hinnangul toimuda mitte tihemini kui iga kolme aasta järel. See suurendaks töövaidluskomisjoni juhatajate kindlustunnet ja vähendaks hindamisega tekkivat ametkondlikku halduskoormust.

 

Baltic News Service