Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > Toetused

EAS toetab poole miljoni euroga ekspordi ja loomemajanduse projekte

TALLINN, 4. märts, BNS – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetab kümmet ekspordi, tootearenduse ja digitaliseerimise ning loomemajanduse projekti kokku enam kui poole miljoni euroga.

"On rõõm näha, et esmakordselt korraldatud ideekonkurss on end igati õigustanud. Konkursile esitati väga häid algatusi ning olen kindel, et kõikidest toetuse saanud projektidest saavad kasu paljud Eesti ettevõtted ka pikas perspektiivis. Eesti majanduse eduka käekäigu jaoks on väga oluline, et meil oleksid tugevad erialaliidud, mida esitatud projektid kahtlemata tõestasid," ütles EAS-i toetuste keskuse direktor Monica Hankov.

Erialaliidud ja ettevõtete esindusorganisatsioonid esitasid ideekonkursile kokku 26 ideed, millest otsustati rahastada kümmet projekti kogumahuga 528 600 eurot.

Konkursile oodati ideid kahte erinevasse teemavaldkonda. Esimese alla kuuluvad eksport, tootearendus ja digitaliseerimine ning teise alla loomemajandusalase teadlikkuse tõstmine ja loomemajanduse sidumine teiste sektoritega. Ideekonkursile esitatud projekti kogumaksumus võis olla 5000–200 000 eurot olenevalt projekti tüübist.

Eesti Arhitektide Liit sai rahastuse, et ellu viia projekt "PuuExpo", mille eesmärgiks on suurendada Eesti arhitektide, inseneride ja puidutootjate pikaaegsemat koostööd nii omavahel kui ka välisarhitektidega, pakkudes neile praktilist koostööplatvormi esimese ühisprojekti läbiviimiseks.

Eesti Disainikeskus plaanib toetuse abil ellu viia projekti "Ringdisain", mille eesmärgiks on väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ringdisainialase teadlikkuse tõstmine, neile praktiliste võimaluste pakkumine võimaldamaks neil osaleda ökoinnovatsioonis ja ringmajanduse poole liikumises.

Samuti said rahastuse Eesti Arhitektuurikeskuse projekt PuitAit, kus puitmajatootjad ja arhitektid koostöös IT-sektoriga digitaliseerivad müügi- ja tarneahela. Edukaks osutusid veel Eesti Meretööstuse Liidu, MTÜ Organic Estonia, Eesti Toiduainetööstuse Liidu, Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu ja Eesti Kaitsetööstuse Liidu projektid. Loomemajanduse poolelt said toetust Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ning Tartu Loomemajanduskeskuse projektid.

Ideekonkurss on varasema erialaliitudele suunatud projektikonkursi asemel uus teenus, et leida uusi ideid, mis tooksid pikas perspektiivis kasu paljudele ettevõtetele ning oleks ka pärast konkursi tulemusena elluviidud projektide lõppemist jätkusuutlikud. Konkurss viidi läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS), Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Kultuuriministeeriumi koostöös.

Ideekonkurssi rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist.

 

Baltic News Service