Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > Mets

Eesti ühineb Euroopa Metsainstituudi konventsiooniga

Eesti ühineb Euroopa Metsainstituudi konventsiooniga

TALLINN, 28. detsember, BNS - Valitsus otsustas neljapäeval Eesti ühinemise Euroopa Metsainstituudi konventsiooniga, mis näeb ette Euroopa metsade kaitsmist ja säästvat majandamist.

Euroopa Metsainstituudi eesmärk on edendada Euroopa metsade kaitset ja säästvat majandamist. Selleks uuritakse kogu Euroopa metsapoliitikat, metsade ökoloogiat, mitmekülgset kasutamist ja tervist ning puidu ja muude metsasaaduste ning -teenuste pakkumist ja nõudlust.

Konventsiooniga ühinemine toetab teadmistepõhist metsanduspoliitika kujundamist.

Lepinguosalised riigid on Euroopa Metsainstituudi liikmed. Instituut koondab enda alla ka assotsieerunud liikmete võrgustiku ja piirkondlikud bürood. Eesti Maaülikool sai assotsieerunud liikmeks 2003. aastal. Lisaks kuuluvad Euroopa Metsainstituuti ka toetajaliikmed väljaspool Euroopat asuvatest riikidest. Toetajaliikmed ei osale otsustusprotsessis.

Konventsiooniga ühinemine ei too Eestile kaasa täiendavaid kulusid. Liikmemakse peavad tasuma assotsieerunud liikmed ja toetajaliikmed. Liikmesriikidel ei ole rahalisi kohustusi, aga nad võivad teha vabatahtlike annetusi. Nõukogu istungitest osavõtu kulud katab keskkonnaministeerium.

Konventsioon tuleb ratifitseerida riigikogus, sest konventsiooni kohaselt ühineb Eesti Vabariik Euroopa Metsainstituudiga, mis on rahvusvaheline organisatsioon.

Euroopa Metsainstituudi konventsioon koostati 28. augustil 2003. aastal Soomes, Joensuus ning see jõustus rahvusvaheliselt 4. septembril 2005. aastal. 2017. detsembri seisuga on konventsioonil 28 lepinguosalist.

 

Baltic News Service