Skip to main content
Blogi > Eesti

Eesti majandus kasvas teises kvartalis 3,7 protsenti

TALLINN, 31. august, BNS – Eesti majandus kasvas teises kvartalis 3,7 protsenti, jooksevhindades oli teise kvartali sisemajanduse koguprodukt (SKP) kokku 6,4 miljardit eurot.

Võrreldes esimese kvartaliga kasvas sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud SKP kokku 1,4 protsenti, teatas statistikaamet.

Kuuendat kvartalit järjest panustas majanduskasvu enim ehituse tegevusala lisandväärtuse kasv. Sellele järgnes üha tugevnev töötlev tööstus, mille panus oli viimase kolme aasta suurim, märkis statistikaamet.

Olulisemateks panustajateks olid veel kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, veondus ja laondus ning info ja side. Peamisteks majanduskasvu pidurdajateks olid põllumajandus, metsandus ja kalandus, energeetika ja haldus- ja abitegevused.

Sisenõudlus suurenes teises kvartalis 4,5 protsenti. Jätkuvalt pidurdab sisenõudlust statistikaameti teatel kapitali kogumahutus põhivarasse, mis langes 0,8 protsenti.

Investeerimistegevus on vähenenud kõigis põhivaraliikides kogu mittefinantsettevõtete sektoris. Seevastu ülejäänud sektorites võis näha kapitali kogumahutuse kasvu. Eratarbimise kasvutempo teoses kvartalis oluliselt ei muutunud, püsides 4 protsendi juures.

Kaupade ja teenuste eksport kasvas teises kvartalis 5,9 prtosenti. Esimese kvartali langusest taastunud kaupade eksport kasvas 5,0 protsenti Enim mõjutas seda arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete, mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste ning puittoodete eksport.

Kiirenevalt kasvavat teenuste eksporti mõjutasid enim arvutiteenused ning laondus ja veondust abistavad tegevused. Kaupade ja teenuste import suurenes teises kvartalis 7 protsenti, teenuste import seejuures koguni 11 protsenti. Netoekspordi osatähtsus SKP-s oli teises kvartalis 3,6 protsenti.

Vaatamata kiirenenud majanduskasvule ei olnud olulisi muutusi tootlikkuse näitajates. Tootlikkus tunni kohta kasvas vaid 0,7 protsenti. Tootlikkus hõivatu kohta kasvas 1 protsendi Tänu veidi aeglustunud palgakasvule aeglustus tööjõu ühikukulu kasv, mis esimeses kvartalis oli 4,3 protsenti.

 

Baltic News Service