Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > Majandus

Eesti maksebilansi jooksevkonto oli septembris 76 miljoniga plussis

Eesti maksebilansi jooksevkonto oli septembris 76 miljoniga plussis

TALLINN, 13. november, BNS – Eesti Panga kiirhinnangu põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2017. aasta septembris 76 miljoni euroga plussis.

Kaupade ja teenuste konto ülejääk oli 116 miljonit eurot, mis on 14 miljoni euro võrra väiksem kui aasta tagasi. Kaubaeksport vähenes 1 protsendi võrra ja import kasvas 2 protsenti, mistõttu kaupade konto puudujääk suurenes aasta võrdluses 32 miljoni euro võrra ja oli 53 miljonit eurot, teatas Eesti Pank.

Teenuste konto ülejääk ulatus 169 miljoni euroni, suurenedes aastaga 18 miljonit eurot. Teenuste eksport kasvas 7 protsenti ja import 5 protsenti. Investeerimistulude ja jooksevülekannete ehk esmase ja teisese tulu netoväljavool kokku suurenes 4 miljoni euro võrra ja oli 40 miljonit eurot.

Jooksev- ja kapitalikonto kokku olid 76 miljoni euro suuruses ülejäägis. See tähendab, et Eesti majandus oli muu maailma suhtes endiselt netolaenuandja ehk riigi majandussektorid paigutasid välismaale rohkem finantsvarasid, kui sealt kaasasid.

Maksebilansi finantskontot mõjutasid enim krediidiasutuste struktuurimuudatused, mille tulemusel vähenesid krediidiasutuste finantskonto netokohustused välismaailma vastu 440 miljoni euro võrra. Samal ajal asendusid ettevõtete senised laenukohustused residentidest krediidiasutuste vastu kohustustega välismaa krediidiasutuste vastu.

Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. 2017. aasta kolmanda kvartali maksebilansi avaldab Eesti Pank 7. detsembril 2017. Statistikateade antakse välja koos Eesti Panga statistikaandmete avaldamisega.

Kui kvartali maksebilanss koostatakse esindusliku kombineeritud algallikate süsteemi põhjal, sealhulgas äriühingute küsitlused, siis kuu maksebilanss koostatakse märksa väiksema andmebaasi alusel. Kuigi aruandekuu kohta kasutatakse võimalikult palju olemasolevat teavet, nagu rahvusvaheliste maksete aruanded ja administratiivsed andmeallikad, on hinnangute osa suur. Kuu maksebilanssi nimetatakse seetõttu kiirhinnanguks. Pärast kvartali maksebilansi koostamist korrigeeritakse ka kuu maksebilanssi.

 

Baltic News Service