Skip to main content
Blogi > Heategevus

Eesti on EL-i uutest riikidest üks suurimaid arenguabisse panustajaid

Eesti on EL-i uutest riikidest üks suurimaid arenguabisse panustajaid

TALLINN, 5. oktoober, BNS - Eesti on Euroopa Liiduga viimases laines liitunud idapoolsetest liikmesriikidest suhtarvult üks kõige enam arenguabisse panustavaid riike.

Eesti arenguabi kogusumma 40,3 miljonit eurot moodustas esialgsetel andmetel 0,19 protsenti 2016. aasta rahvamajanduse kogutulust (RKP). Kõrgem oli see niinimetatud uutest liikmesriikidest ainult Maltal, selgub neljapäeval tutvustatud välisministeeriumi ülevaatest.

Malta arenguabi ulatus 2016. aastal esialgsetel andmetel 0,2 protsendini RKP-st, Eesti oma 0,19 protsendini, Sloveenia oma 0,18 protsendini, ülejäänute panus oli väiksem.

Kui arvestada aga põgenike vastuvõtmiseks tehtud kulusid, mis samuti arenguabi hulka loetakse ning mis Maltal on seoses sealse olukorraga märksa suuremad kui Eestil, siis neid välja jättes on Eesti isegi kõige suurem arenguabi andja niinimetatud uute liikmesriikide seas.

Eesti võttis 2005. aasta Euroopa Ülemkogul koos teiste uute Euroopa Liidu liikmesriikidega poliitilise eesmärgi püüda 2015. aastaks suurendada ametliku arenguabi osakaalu 0,33 protsendini RKP-st, kusjuures enne 2004. aastat ühinenud liikmesriigid kohustusid saavutama eesmärgi 0,7 protsenti RKP-st.

Ükski 2004. aastal või hiljem ühinenud riik ei ole praeguseks 0,33 protsendi taset saavutada suutnud. Euroopa Liidu liikmesriikidest on 0,7 protsendi taseme saavutanud vaid Luksemburg, mis panustab arenguabisse 1,0 protsenti, Rootsi, mis panustab 0,94 protsenti, Taani 0,75 protsendi ning Saksamaa ja Ühendkuningriik 0,7 protsendiga.

Arengukoostöö ja humanitaarabi tegevused on üks valitsuse eelarvestrateegia eesmärke. Valitsuse 2017. aasta eelarvestrateegias seati eesmärk hoida kuni 2021. aastani taset 0,17 protsenti RKP-st, märgib välisministeerium.

Loe ka seda ...

Baltic News Service