Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > Raha

Eesti Pank: eestlaste säästmismäär on EL-i keskmisel tasemel

Eesti Pank: eestlaste säästmismäär on EL-i keskmisel tasemel

TALLINN, 27. aprill, BNS – Eestlaste säästmismäär on viimastel aastatel jõudnud järele Euroopa Liidu (EL) riikide keskmisele tasemele.

"Eesti elanike praegune kõrge säästmismäär on igati ootuspärane. Kui analüüsime Euroopa Liidu riikide majapidamiste säästmiskäitumist süsteemselt, siis selgub, et viimasel paaril aastal on Eesti majapidamiste säästmismäär reageerinud säästmist mõjutavatele makromajanduslikele teguritele nii nagu teistes Euroopa Liidu riikides keskmiselt," ütles Eesti Panga ökonomist Karti Urke pressiteate vahendusel.

Urke sõnul kammitseb kõrge säästmismäär eratarbimise kasvu, teisalt aga laenatakse raha välja ettevõtjatele, kes rahastavad nendega investeeringuid. "Ettevõtete investeeringutest ja põhivara hulgast omakorda sõltub tulevane majanduskasv. Majapidamiste praegune kõrge säästmismäär peaks seega ettevõtete investeeringuid soodustama," märkis ta.

Kui pärast 2008. aasta majanduskriisi on Eesti elanike säästmismäär olnud väga lähedane EL-i keskmisele, siis kriisile eelnenud perioodil erines see keskmisest oluliselt. "Kiire majanduskasvu ajal ehk 2002.–2007. aastal oli majapidamiste säästmismäär Eestis märksa madalam kui teistes samasuguste makromajanduslike näitajatega riikides," sõnas Urke.

"Majapidamised võisid majandusraskuste ajal mõista, et majanduslikult headel aegadel olid nad liialt vähe sääste kogunud, mistõttu säästsid nad 2010.–2014. aastal rohkem kui teiste sarnaste riikide elanikud," lausus Urke.

"Konjunktuuriinstituudi küsitluste põhjal suurenes sääste omavate perede osakaal ka 2017. aastal. Loodetavasti jääb praegune mõistlik säästmiskäitumine püsima ning majapidamised ei rutta kogutud sääste majanduslikult heal ja kindlal ajal ära kulutama. See aitaks järgmiste majandusraskuste saabudes majapidamistel kergemini toime tulla," lisas Eesti Panga ökonomist.

 

Baltic News Service