Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > Majandus

Eesti Pank: kestev majandusedu vajab erasektori investeeringuid

Eesti Pank: kestev majandusedu vajab erasektori investeeringuid

TALLINN, 12. aprill, BNS – Kuigi möödunud aasta oli Eesti majanduse jaoks hea aasta, siis Eesti Panga asepresidendi Ülo Kaasiku hinnangul vajab pikemaajaline edu ettevõtetelt praegusest tunduvalt rohkem investeeringuid.

"Ettevõtjad on viimastel aastatel küll investeerinud, kuid seda on tehtud liiga vähe. Investeeringute vähesust on kompenseeritud töötajate arvu suurendamisega," ütles Kaasik Pärnu Finantskonverentsil keskpanga teate vahendusel.

"Kaua see nii kesta ei saa, sest Eestis on hõivatute osakaal tööealiste inimeste hulgas juba praegu 70 protsenti, mis on üks Euroopa kõrgeimaid näitajaid. Kui tahame rikkamatele riikidele järele jõuda, siis on eelduseks erasektori suuremad investeeringud," lisas ta.

Kaasik lisas, et majandustsükli praeguses faasis oleks mõistlik, kui valitsus teeks eelarve ülejäägis ja lükkaks mõned oma kulutused tulevikku. Ehitussektor töötab täiskoormusel ja mida rohkem valitsus oma kulutustega hõivab ehitussektorit, seda vähem on erasektoril võimalust teha oma ehitusega seotud investeeringuid, märkis Kaasik.

2017. aastal kasvas Eesti majandus ligi 5 protsenti. Oma panuse andsid kasvu ka investeeringud. Valitsemissektori investeeringutele andis hoogu juurde struktuurifondide tõhusam kasutamine. Ettevõtteid pani aga investeerima soodsam seis välisturgudel ning soov tootmisvõimsust suurendada.

Samas investeerisid Eesti ettevõtted lisandväärtusest siiski väiksema osa kui ülejäänud euroala riikide ettevõtted keskmiselt. See ei ole piisav, et Eesti majandus jõuaks rikkamatele riikidele järele.

 

Baltic News Service