Skip to main content
Blogi > Palk

Eesti Pank: madalapalgaliste palk tõuseb suurepalgalistest kiiremini

Eesti Pank: madalapalgaliste palk tõuseb suurepalgalistest kiiremini

TALLINN, 25. oktoober, BNS – Palgasaajate madalaima viiendiku keskmine palk kasvas tänavu esimese kaheksa kuuga 9 protsenti, samas kui kõrgeima viiendiku palgasaajate palk tõusis keskmiselt 6 protsenti.

Deklareeritud palk on juba mitu aastat kasvanud kiiremini palgajaotuse madalamas osas. 2017. aasta kaheksa esimese kuu jooksul suurenes madalaima viiendiku keskmine palk 9 protsenti, samas kui kõrgeima viiendiku oma, millest on välja jäetus esimene protsentiil, kasvas palk 6 protsenti, selgub Eesti Panga tööturu ülevaatest.

"Ajal kui arenenud maailmas räägitakse üha rohkem palgatulu ebavõrdsuse kasvust, on Eestis palgamuutusi iseloomustanud vastupidine trend: madalamad palgad on kasvanud keskmisest kiiremini ja palgajaotus on muutunud ühtlasemaks. Üldiselt kehtib järgmine seos: mida kõrgem palk oli 2010. aastal, seda aeglasem oli palgakasv järgmise nelja aasta jooksul," ütles Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja.

Palgajaotuse ühtlustumise taga võib Oja hinnangul olla kvalifikatsioonipreemia vähenemine. "Paremaid kutseoskusi eeldavatel ametialadel makstakse keskmiselt rohkem palka ja mida kõrgem on ametiala mediaanpalk, seda aeglasem on olnud ametiala palgakasv. Näiteks kutseoskusi eeldavate ametialade palgad on keskmiselt kõrgemad kui lihttööliste palgad, kuid need on kasvanud aeglasemalt," lisas Oja.

Negatiivne seos palga suuruse ja kasvu vahel ei kehti Oja sõnul palkade võrdlemisel ametialade sees. "Pigem on kõrgemate detsiilide palgad kasvanud samal ametialal isegi kiiremini kui madalamate detsiilide omad," märkis analüütik.

Olulist rolli madalamate palkade kasvus on mänginud asjaolu, et 2014.–2017. aastal tõusis miinimumpalk ligikaudu 10 protsenti aastas. 2017. aastal ulatub miinimumpalk 470 euroni, mis moodustas aasta esimesel poolel keskmisest palgast 39,2 protsenti. Täpseid andmeid selle kohta, kui suur osa palgatöötajatest miinimumpalka teenib, ei koguta. Küll aga saab maksu- ja tolliameti andmete põhjal öelda, et miinimumpalgani ulatunud palgaväljamakseid oli 2017. aastal kõikidest väljamaksetest ligikaudu 14 protsenti.

Eesti Panga palgajaotuse võrdluses on kõrgeimast viiendikust välja jäetud esimese protsentiili andmed, sest need sisaldavad suuri ühekordseid väljamakseid.

 

Baltic News Service