Skip to main content
Blogi > Statistika

Eesti Pank: töötus langes eelmise majandusbuumi madalaimale tasemele

Eesti Pank: töötus langes eelmise majandusbuumi madalaimale tasemele

TALLINN, 14. veebruar, BNS – Eesti Panga ökonomisti Orsolya Soosaare sõnul on töötus langenud peaaegu eelmise majandusbuumi madalaimale tasemele ning koos töötuse langusega on paranenud ka tööturu toimimise näitajad.

"Kuumeneval tööturul tööpuudus kahaneb ja tööjõupuudus suureneb. Ettevõtted on sellises olukorras sunnitud tõstma palku kasumi arvelt või kergitama lõpptoodangu hinda palju kiiremini kui tavaliselt. Eestis on viimaste aastate jooksul palkade osakaal loodavas lisandväärtuses kasvanud ja kasumi osakaal kahanenud. Siiski on seda märgata olnud märksa vähem kui 2007. aasta majandusbuumi ajal. Kui toona suurenes palgakulude osakaal loodavas lisandväärtuses 4,8 protsenti, siis 2018. aasta kolme esimese kvartali jooksul ainult 1,5 protsenti," ütles Soosaar pressiteate vahendusel.

Eelmisel aastal oli tööjõukulusurve Soosaare sõnul väiksem kui 2007. aastal ning selle taga võib olla see, et koos tööpuuduse vähenemisega on paranenud tööturu olukord. "Kahanenud on loomulik tööpuudus ehk majandustsükli keskmine töötuse määr. Seda kinnitab asjaolu, et täitmata töökohtade arv pole viimase aasta jooksul märkimisväärselt suurenenud ja on jäänud alla 2 protsendi kõigist töökohtadest. Võrdluseks oli vakantsi määr 2007. aastal sarnase töötuse määra juures pea kaks korda kõrgem," lisas ta.

"Struktuurse tööpuuduse kahanemisele viitab ka pikaajaliste töötute väike hulk. Lisaks sellele, et tööturg toimis paremini, leevendasid tööturu pingelist seisu mullu ka välismaalt värvatud töötajad. Võrreldes 2007. aastaga on paranenud ettevõtete võimalused lisatööjõudu leida," märkis Soosaar.

Eesti tööturgu ootab Soosaare sõnul tõenäoliselt ees mõningane jahtumine, sest väiksem kindlustunne ennustab, et majanduskasv meie peamistel eksporditurgudel aeglustub. "Tööturu tugev olukord annab majapidamistele keskmisest suuremat töist tulu ja valitsusele laekub rohkem maksuraha. Kuna ajad on tavapärasest paremad, oleks praegu mõistlik koguda varusid, mida saaks tulevikus kasutada võimaliku majanduslanguse pehmendamiseks," sõnas ta.

Tööturu näitajad eelmisel aastal paranesid. Tööjõus osalemise määr oli 2018. aastal 71,9 protsenti, tööhõive määr 68,1 protsenti ja töötuse määr 5,4 protsenti, pikaajaliste töötute arv on seejuures viimase 20 aasta väikseim, teatas statistikaamet neljapäeval.

Tööturul aktiivsete inimeste aastakeskmine arv oli 702 400, mis kasvas 2017. aastaga võrreldes 3600 võrra. 2018. aastal oli hõivatuid 664 700, mis on 6100 võrra rohkem kui varasemal aastal. Töötute aastakeskmine arv oli 37 700, mis on 2600 võrra väiksem kui aasta varem.

Töötus vähenes kõikides vanuserühmades. Parimas tööeas ehk 25–49-aastaste töötuse määr oli 4,5 protsenti ning vanemaealistel ehk 50–74-aastastel 5,2 protsenti.

 

Baltic News Service