Skip to main content
Blogi > Ehitus ja Kinnisvara

Eesti Raudtee laseb Emajõele ehitada uue raudteesilla

TALLINN, 7. september, BNS - Eesti Raudtee kindel kavatsus suurendada lähitulevikus Tartu-Tallinna raudteel rongide liikumiskiirus 135 kilomeetrini tunnis tähendab seda, et Vorbuse küla juurde rajatakse senisest sirgem raudteetrass ning üle Emajõe ehitatakse uus sild, kirjutab Tartu Postimees.

Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin rääkis, et Jänese raudteesilla kaldasambad pärinevad 1876. aastast, praegune sild rajati aga üle 60 aasta tagasi. Mullu tehti silla olukorra hindamiseks uuring, mille tulemusena selgus, et selle eluiga on ammendumas ning rongide kiirus on silladefektide ja rööbastee geomeetria tõttu piiratud.

Uuringu tulemustest lähtuvalt otsustati rajada Emajõele uus raudteesild. Kuna samade tööde ajal on Vorbusel kavas sirgeks ehitada ka senine S-kujuline raudteetrass, siis leiti, et kõige otstarbekam on uus sild ehitada uude kohta, praegusest sillast pisut ülesvoolu. Et hoida võimalikult sirget trassi, ei ehitata silda risti üle jõe, vaid kergelt diagonaalis ning seetõttu tuleb see praegusest mõnevõrra pikem. Sild ehitatakse sellise perspektiiviga, et tulevikus oleks sinna võimalik rajada veel teine rööpapaar.

Vjatkin täpsustas, et raudtee väikese raadiusega kõverusi korrigeeritakse 2,2 kilomeetri ulatuses. Samuti asendatakse rööbasteede õgvenduse piirkonnas Eesti Raudteele kuuluv õhuliin maakaabliga ning paralleelselt rajatava õgvendusega tõstetakse uuele trassile fiiberoptiline kaabel. Vana raudteetrassi relsid ja rööpad võetakse üles.

Uue raudteesilla ja rööbasteede õgvenduse ehitustööd on planeeritud 2020. aastasse, kuid projekteerimise esimest etappi, mille käigus saab selgeks kogu projekti eeldatav maksumus, loodetakse Vjatkini sõnul alustada sel aastal. Mis puudutab rongiliikluse toimimist ehituse ajal, siis pikki katkestusi pole ette näha. Kuna rajatakse uus trass, saavad rongid samal ajal liikuda mööda praegust raudteed. «Rongiliikluse lühiajalist katkestamist nõudvad ehitustööd planeeritakse võimaluse korral öisesse aega. Pikem liikluskatkestus on vajalik üksnes uue rööbastee ehitamisel, kui uus tee liitub olemasolevaga,» selgitas Vjatkin.

Tema kinnitusel silda ei demonteerita ning see jääb alles. «Tartu linnavalitsus on avaldanud soovi saada see enda omandusse. Praegu ei ole aga läbirääkimised alanud ja otsuseid pole selles vallas veel tehtud,» märkis Vjatkin.

Tartu inseneriteenistuse spetsialisti Peep Marguse sõnul näeb linn tulevikus silda ennekõike kergliiklussillana, mida saaks kasutada kohalikud elanikud ja kalamehed. «Sild pole küll muinsuskaitse all, kuid et on nii pikka aega täitnud niivõrd tähtsat ülesannet, siis kindlasti peaks see säilima,» rõhutas Margus.

Uuel raudteetrassi plaanil on näha, et trassi koridori jääb ka omajagu praeguse raudtee lähedal paiknevaid ehitisi. Peep Margus selgitas, et tegemist on omavoliliselt püstitatud aiamajakeste ja nn datšadega ning kui uue raudtee ehitust alustatakse, lähevad need paratamatult lammutamisele. Kui palju selliseid ehitusloata rajatud hooneid täpsemalt kokku lükata tuleb, selgub projekteerimise käigus.

 

Baltic News Service