Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > Keskkond

Eesti sai kasvuhoonegaaside heitkoguste müügist 141,2 miljonit eurot

TALLINN, 9. oktoober, BNS – Keskkonnaminister Rene Kokk esitab neljapäeval valitsusele ülevaate kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute enampakkumistulude kohta; Eesti sai möödunud aastal kasvuhoonegaaside ühikute müügist 141,2 miljonit eurot tulu, millest vähemalt pool kasutatakse kliimamuutuste leevendamiseks.

Perioodil 2010–2013 sõlmis Eesti Kyoto protokolli kohaseid rohelise investeerimisskeemi (RIS) kokkuleppeid Austria, Luksemburgi, Hispaania riigi ning mitme Jaapani erasektori korporatsiooniga. Eesti riik müüs kokku üle 75 miljoni AAU (Assigned Amount Unit – heitkoguste ühik) ja teenis sellest tulu üle 392 miljoni euro, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo. 

Sellest osa tulu saadi elektriautodena, see tähendab, et nende väärtuses saadud ligikaudu 20 miljonit eurot väljamaksmisele ei kuulu. 2018. aasta juuliks on suurema osa kokkulepete täitmine lõpetatud, seejuures on saadud vahenditest välja makstud 372 miljonit eurot.

Alates 2005. aastast toimib EL-i kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteem, milles osaleb 46 Eesti käitist. Need tegutsevad energeetika, mineraalõli rafineerimise ja tootmise valdkondades. 2018. aastal sai Eesti tulu 141,2 miljonit erurot, millest vähemalt 50 protsenti kasutatakse kliimamuutuste leevendamiseks.

Saadud vahendeid kasutatakse hoonete energiatõhusamaks muutmiseks, alternatiivsete kütuste kasutamiseks transpordis, metsanduse sertifitseerimisprojekti väljaarendamiseks, Euroopa Liidu lubatud heitkoguse ühikutega kauplemissüsteemi halduskulude katmiseks ning üleujutusriskide maandamiseks ja rahvusvaheliseks kliimakoostööks.

2014. aastast toimuvad lisaks niinimetatud tava-enampakkumistele lennunduse lubatud heitkoguse ühikutega enampakkumised. 100 protsenti enampakkumisel saadud tulust tuleb kasutada kliimamuutuste leevendamiseks ja nendega kohanemiseks.

2018. aasta lennunduse ühikute müügist saadud enampakkumistulu oli 141 150 eurot. Sellest rahastati viit projekti, mis on seotud keskkonnateadlikkuse tõstmise, rohevaldkonna iduettevõtete tutvustamise ja kliimamuutuste uurimisega.

 

Baltic News Service