Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > Migratsioon

EL Komisjon: võtame otse 50 000 aafriklast ja tugevdame tagasisaatmist

EL Komisjon: võtame otse 50 000 aafriklast ja tugevdame tagasisaatmist

TALLINN, 27. september, BNS - Euroopa Komisjon esitles kolmapäeval Euroopa Liidu rände- ja varjupaigapoliitika edasiarendamise plaani, mis sisaldab muuhulgas ettepanekut võtta otse Aafrika riikidest vastu 50 000 pagulast, kuid samas ka tõhustada tagasisaatmispoliitikat.

Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini ja Euroopa Komisjoni esimese asepresidendi Frans Timmermansi hinnangul on kaks aastat tagasi käivitunud Euroopa rände tegevuskava andnud tulemusi, kuna ebaseadusliku rände vood on järsult vähenenud ning nüüd on vaja rändepoliitika täiustamiseks astuda järgmised sammud.

Komisjon soovitas kolmapäeval liikmesriikidel vastu võtta uus EL-i ümberasustamiskava, et tuua järgmise kahe aasta jooksul Euroopasse vähemalt 50 000 kõige haavatavamat inimest, kes vajavad rahvusvahelist kaitset. See on osa Euroopa Komisjoni jõupingutustest eesmärgiga pakkuda mõistlikke, turvalisi ja seaduslikke alternatiive neile, kes praegu riskivad inimkauplejate kuritegelikes võrgustikes oma eluga. Uut kava kohaldatakse kuni 2019. aasta oktoobrini ja see tugineb praegustele edukatele ümberasustamiskavadele, mille raames on pakutud enam kui 23 000 inimesele EL-is uus kodu ja mis hakkavad nüüd läbi saama, teatas Komisjoni pressiteenistus.

Komisjon teatas ka, et on liikmesriikide ümberasustamisalase tegevuse toetamiseks kõrvale pannud 500 miljonit eurot. Ümberasustamine Türgist ja Lähis-Idast peab jätkuma, aga lisaks tuleks rohkem tähelepanu pöörata haavatavate isikute ümberasustamisele Põhja-Aafrikast ja Aafrika Sarve piirkonnast, ennekõike Liibüast, Egiptusest, Nigerist, Sudaanist, Tšaadist ja Etioopiast, lisas pressiteenistus.

Lisaks sellele kutsub komisjon liikmesriike üles looma erasponsorluse programme, mis võimaldaksid eraisikute rühmadel või kodanikuühiskonna organisatsioonidel kooskõlas siseriiklike õigusaktidega ümberasustamisi korraldada ja rahastada.

Komisjon tegi ebaseaduslike rändevoogude vajadustepõhiseks majandusrändeks muutmiseks ettepaneku koordineerida ja rahaliselt toetada seadusliku rände katseprojekte kolmandate riikidega. Need peaksid algselt keskenduma riikidele, kes on üles näidanud poliitilist tahet leida ühised lahendused ebaseadusliku rände ja ebaseaduslike rändajate tagasisaatmisega seotud probleemidele. Samuti peaksid Euroopa Parlament ja nõukogu kiiresti kokkuleppele jõudma ja võtma vastu Komisjoni ettepaneku ELi muudetud sinine kaardi kohta, millega parandatakse EL-i võimet meelitada ligi kvalifitseeritud töötajaid ja neid siin hoida ning tagada, et liikmesriikide käsutuses on tööjõud siis, kui nad seda vajavad, märkis Komisjon.

Kuna Euroopa Komisjoni hinnangul ei saa tagasisaatmise määraga endiselt rahul olla, sest aastatel 2014.–2015. oli see umbes 36 protsenti saabunutest, ja ELi liikmesriikidest tuleb lähitulevikus hinnanguliselt tagasi saata 1,5 miljonit inimest, tegi Komisjon ettepaneku oluliselt tugevdada Euroopa piiri- ja rannikuvalve tagasipöördumisega tegelevat osakonda.

Kooskõlas komisjoni 2017. aasta soovituse ja uuendatud tagasisaatmisalase tegevuskavaga ning tihedas koostöös Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametiga peavad liikmesriigid oma tagasisaatmispoliitikat rohkem ühtlustama, leiab Komisjon. Sel eesmärgil avaldas Komisjon kolmapäeval tagasisaatmise käsiraamatu läbivaadatud versiooni, kuhu on koondatud kõik tagasisaatmist puudutavad soovitused riikide ametiasutustele.

Komisjon soovib ka Euroopa Liidu Aafrika jaoks mõeldud hädaolukorra usaldusfondi ja eriti selle Põhja-Aafrika haru tugevdamist liikmesriikide täiendava rahastamise kaudu.

 

Baltic News Service