Skip to main content
Blogi > Ettevõtlus

Esmaspäevast saab Eesti ettevõtteid juhtida välisriigist

TALLINN, 15. jaanuar, BNS – Esmaspäeval jõustusid äriseadustiku muudatused, mille kohaselt võib Eesti äriregistrisse kantud firmat juhtida välisriigist, kuid sellisel juhul peab äriühing määrama endale Eestis asuva kontaktisiku.

Justiitsministri määrusega kaob alates käesoleva aasta 15. jaanuarist äriseadustikust nõue, mis kohustas Eesti äriregistrisse kantud firmade juhatustel Eestis asuda – seega tohib edaspidi Eestis registreeritud juriidilisi isikuid välisriigist juhtida

Äriseadustiku muudatuse peamiseks eesmärgik on muuta ettevõtluskeskkond paindlikumaks. "Inimesed, eriti ettevõtlussektoris, on muutunud mobiilsemaks. Peame nende vajadustega sammu pidama ja kaasa aitama innovatsiooni ning majanduse edendamisele. Selleks võimaldamegi uuest aastast Eestis registreeritud ettevõtet juhtida välisriigist, aidates sellega kaasa muuhulgas ka meie innovatsiooni eduloo, e-residentsuse, jõudsamale arengule," ütles justiitsminister Urmas Reinsalu mullu detsembris.

Ettevõte, mille juhatus asub välisriigis, peab Eestis määrama kontaktisiku, kes on õigustatud vastu võtma juriidilisele isikule suunatud tahteavaldusi ja menetlusdokumente. Nendeks võivad olla näiteks notarid, audiitorid või advokaadid. Nii kontaktisiku andmed kui ka välisriigis asuva juhatuse sealne aadress tuleb esitada äriregistrile.

Kontaktisikule peab olema võimalik Eestis kätte toimetada ettevõtja menetlusdokumente ja ettevõtjale suunatud tahteavaldusi. Seejuures võrdsustatakse dokumentide ja tahteavalduste kättetoimetamine kontaktisikule kättetoimetamisega äriühingule.

Kontaktisiku määramata jätmisel võib registripidaja otsustada äriühingu sundlõpetamise või välismaa äriühingu filiaali kustutamise, kuid seda alles siis, kui äriühing või filiaal jätab kontaktisiku määramata ka pärast registripidaja vastavasisulise määruse saamist.

Äriseadustiku muudatus jõustus 2018. aasta 15. jaanuaril. Riigikogu kiitis äriseadustiku muutmise heaks 2017. aasta aprillis.

 

Baltic News Service