Online Counter
Skip to main content
Blogi > Eesti

Esmaspäeval avatakse kandideerimine Noored Kooli programmi

Esmaspäeval avatakse kandideerimine Noored Kooli programmi

TALLINN, 18. september, BNS - Eri valdkonnast kõrgharidusega inimesi kaheks aastaks kooliõpetajaks vahendav programm Noored Kooli (NK) alustab vastuvõttu uude, 12. lendu.

Viie nädala jooksul ehk kuni 28. oktoobrini ootab programm sooviavaldusi inimestelt, kes tahavad ja julgevad luua positiivset muutust Eesti hariduses. “Kandideerimine on nüüd oluliselt kiirem ja mugavam, tänu lühematele kandideerimise voorudele ja lihtsamale avaldusele. Kuna soovime anda edasi programmi ja reaalse õpetajaelu tegelikkust, ootavad huvilisi kandideerimise ajal ees mängulised ja nõudlikud kandideerimisvoorud ning tasub valmis olla väikeseks seikluseks,” sõnab NK programmi värbamis- ja turundusjuht Maris Viires. 

Uuendusena on sel aastal kandideerijatel võimalik programmi ajal töötada ka algklasside õpetajana. Selle vastu on palju huvi tundnud nii koolide juhid kui ka kandideerimisest huvitatud. 

Programmi otsitakse kõrgharidusega aktiivseid inimesi, kes on valmis oma karjääris suure muutuse tegema. Osalejaid valitakse välja nii õpetaja tööks vajalikke eelduseid kui ka eestvedamise potentsiaali hinnates. Kahe programmi aasta jooksul töötavad osalejad täiskohaga õpetajana ning osalevad Noored Kooli õpetamise- ning juhtimise koolitusprogrammis. Programmi kandideerimisel puudub vanusepiirang ja oluline on, et inimesel pole eelnevalt õpetajaharidust. 

Programmi osalejate fookuses on õpilaste ette valmistamine elukestvaks õppeks. See on lähtekoht nii õpetamiskoolitustel kui ka kolleegide ja lapsevanematega eestvedamise ja koostöö praktiseerimisel. Haridus- ja teadusministeeriumi andmetel ligi 20 protsenti noortest ei omanda ka seitsme aasta jooksul pärast põhikooli lõpetamist keskharidust ning Eesti on ainus OECD riik, kus keskhariduse omandajate osakaal nooremate hulgas langeb.   

Noored Kooli programmi osalejad hindavad kõrgelt tähendusrikast tööd ja arenguvõimalusi. “Noored Kooli programmis osalemise kogemus on mind palju inimesena muutnud. Täna tean, et kasv ja areng toimub mugavustsoonist väljas ja julgen neid võimalusi märgata ja kahe käega vastu võtta. Eesti vanasõna ütleb, et süües kasvab isu ja täna tunnen minagi, et olen vaid väikese osa hariduse parendamisest ära teinud ja suur tööpõld on veel ees,” jagas kevadel programmi lõpetanud Grete-Stina Haaristo oma kogemusi.

Sellest sügisest, juba programmi vilistlasena, alustas Grete-Stina Pala koolis tööd direktorina ja ühtlasi jätkab tööd ka õpetajana.   

Noored Kooli on vabaühendus, mille eesmärk on luua kasvukeskkond haridusvaldkonna eestvedajate kujunemiseks. Programm toob vähemalt kaheks aastaks koolidesse õpetajana tööle inimesed erinevatelt elualadelt, kes töötavad selle nimel, et iga laps Eestis saaks väga hea hariduse. Noored Kooli 122. vilistlasest 76 protsenti töötab edasi haridusvaldkonna eri tasanditel. Need on inimesed, kes on jõudnud haridust parendama läbi Noored Kooli. Oma panuse saad anda toetades Noored Kooli läbi "Ma armastan aidata" annetuskeskkonna.

 

Baltic News Service