Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > Seadus

Ettevõtte tegeliku juhi vastutusele võttev seadus läks kooskõlastusele

TALLINN, 5. veebruar, BNS – Rahandusministeeriumi poolt kooskõlastusringile saadetud maksukorralduse seaduse eelnõu muudab võimalikuks maksuametil maksuvõlga sisse nõuda ettevõtte tegelikult juhilt.

Maksuvõla tegelikult juhilt sissenõudmine eeldab tulevikus maksuhaldurilt põhjalikku tõendamiskohustust, mis näitab, et tegemist oli tahtliku tegevusega, teatas rahandusministeerium.

Praeguse seaduse kohaselt vastutab maksuvõla tekkimise eest üksnes ettevõtte juhatuse liige. Muudatus võimaldab senisest tõhusamalt takistada variisikute kasutamist formaalsete ühingujuhtidena.

Uue seaduse eesmärk on muuta maksumenetlus efektiivsemaks. "Näiteks saab maksu- ja tolliamet (MTA) õiguse teha teatud otsuseid automaatselt arvutiprogrammi abil, mis võimaldab kliendil ajatamise või käibemaksukohustuslase registris registreerimise otsuse kiiremalt kätte saada," ütles rahandusminister Toomas Tõniste. "Ametil omakorda võimaldab see vähendada töökoormust ja vabanevat ressurssi mujale suunata."

Ilma ametniku vahetu osaluseta saab teha otsuseid näiteks maksuvõla tasumise ajatamise, käibemaksukohustuslase registris registreerimise ja kustutamise, intressinõuete väljastamise ja muu sellise kohta. Automaatsed otsused kinnitatakse digitaalse templiga.

Eelnõuga suurendatakse avaldatava maksuvõla piirmäära seniselt 10 eurolt 100 euroni ja lisaks maksuvõlale avaldatakse ka teised MTA hallatavad kohustused - trahvid, sunnirahad ja asendustäitmise kulud.

Edaspidi lõpetatakse ka maksukontrolli liikidena revisjoni ja üksikjuhtumi kontrolli eristamine, kuna praktikas on need omavahel sarnased.

Töötamise registrisse hakatakse muudele andmetele lisaks kandma töötajate ametinimetusi ja töö tegemise asukohta. Andmed on statistikaametile vajalikud riikliku statistika jaoks.

Kava kohaselt peaks seadus jõustuma 2019. aasta 1. jaanuaril.

Baltic News Service