Skip to main content
Blogi > Kool

Euroakadeemia ei saanud õppetegevuseks vajalikku akrediteeringut

Euroakadeemia ei saanud õppetegevuseks vajalikku akrediteeringut

TALLINN, 29. august, BNS - SA Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamisnõukogu otsustas Euroakadeemiale akrediteeringut mitte anda.

Hindamiskomisjon heitis Euroakadeemiale muuhulgas ette olukorra halvenemist võrreldes eelmise institutsionaalse akrediteerimisega kolm aastat tagasi, eelmise hindamise parendussoovituste täitmata jätmist, puudusi personaliarenduses ja muud.

EKKA juhataja Heli Mattisen selgitas, et Eestis on kõrgkoolidel suur vabadus õppekavade avamisel ja õppekohtade kavandamisel õppekavagruppides, milles neile on antud õigus õpet läbi viia. "Vabadusega peab kaasnema vastutus. Institutsionaalne akrediteerimine hindab sisuliselt seda, kas kõrgkool suudab vabadusega kaasnevat vastutust välja kanda, ehk kui usaldusväärne on kõrgkool," rõhutas Mattisen.

Kõrgkoolidel on õigus EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu otsus vaidlustada EKKA vaidekomisjonis või Tallinna halduskohtus. Otsuse Euroakadeemia edasise käekäigu kohta langetab EKKA hindamisotsuse põhjal haridus- ja teadusministeerium.

Kõik Eestis tegutsevad kõrgkoolid peavad vähemalt korra seitsme aasta jooksul läbima institutsionaalse akrediteerimise. Institutsionaalne akrediteerimine on välishindamine, mille käigus hinnatakse kõrgkooli juhtimise, töökorralduse, õppe- ja teadustegevuse ning õppe- ja uurimiskeskkonna vastavust õigusaktidele, ülikooli eesmärkidele ja arengukavale. Hindamise viib läbi rahvusvaheline ekspertkomisjon, kelle hindamisaruande põhjal langetab akrediteerimisotsuse EKKA kõrghariduse  hindamisnõukogu. Osahinnangute põhjal otsustab hindamisnõukogu, kas akrediteerida kõrgkool seitsmeks aastaks  või kolmeks aastaks. Hindamisnõukogul on võimalik kehtestada ka kõrvaltingimusi, mille tähtajaks täitmata jätmine võib kaasa tuua algse hindamistähtaja lühendamise.

Euroakadeemia läbis institutsionaalse akrediteerimise esimest korda 2015. aastal ja sai akrediteeringu kolmeks aastaks. 

Eestis tegutseb 20 kõrgkooli, millest kuus on avalik-õiguslikud ülikoolid, üks eraülikool, kaheksa riigirakenduskõrgkooli ja viis erarakenduskõrgkooli. Enne viimast hindamisnõukogu otsust oli 16 kõrgkoolil seitsmeaastane ning kahel kõrgkoolil, nende hulgas Euroakadeemial kolmeaastane akrediteering.

 

Baltic News Service