Skip to main content
Blogi > Töötus

Euroala töötus püsis jaanuaris 7,8 protsendi juures

TALLINN, 1. märts, BNS – Euroala töötuse määr püsis jaanuaris kuuvõrdluses 7,8 protsendi juures, ehk madalaimal tasemel alates 2008. aasta oktoobrist.

Võrreldes mullu jaanuariga langes euroala töötus 1,2 protsendipunkti.

Euroopa Liidus tervikuna langes töötus kuuga 0,1 protsendipunkti ja aastaga 0,7 protsendipunkti 6,5 protsendile, ehk madalaimale alates 2000. aasta jaanuarist, selgus Eurostati andmetest.

Liikmesriigiti oli töötuse määr madalaim 2,1 protsenti Tšehhis ja 3,2 protsenti Saksamaal. Kõrgeim oli see aga 14,1 protsenti Hispaanias ja 18,5 protsenti Kreekas, mille andmed pärinevad novembrist.

Aastaga langes töötuse määr kõigis liikmesriikides peale Taani ja Malta, kus see püsis stabiilne. Enim langes töötus Küprosel, Kreekas ja Hispaanias.

Eesti andmed laekuvad Eurostatile kuuajase nihkega ja novembris oli Eesti töötusmäär 4,2 protsenti. Aastaga langes see 1,4 protsendipunkti ja kuuga 0,4 protsendipunkti.

Läti ja Leedus oli töötus jaanuaris vastavalt 7,3 ja 6,2 protsendi juures. Kuuga tõusis töötus Lätis 0,2 protsendipunkti ja Leedus 0,3 protsendipunkti.

Aastaga langes töötuse määr Lätis ja Leedus vastavalt 0,7 ja 0,4 protsendipunkti.

Baltic News Service