Blogi > Tööjõud

Euroopa Komisjon tegi ettepaneku luua Euroopa Tööjõuamet

TALLINN, 13. märts, BNS - Euroopa Komisjon tegi teisipäeval ettepaneku luua Euroopa Tööjõuamet ning tutvustas algatust, mille eesmärk on tagada kõigi töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate juurdepääs sotsiaalkaitsele.

Loodav Tööjõuamet peab aitama oma koduriigist erinevas riigis töötavatel kodanikel ja ettevõtjatel leida õiget informatsiooni ja tõhustada liikmesriikide koostööd õiglaste ja tõhusate eeskirjade jõustamisel, ütles Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja töötajate liikuvuse volinik Marianne Thyssen.

Tema sõnul on Euroopa Tööjõuameti asutamine hästi toimiva Euroopa tööturu jaoks väga oluline samm, edastas Komisjoni pressiteenistus.

Viimase kümne aasta jooksul on liikuvate kodanike, see tähendab ühes liikmesriigis elavate ja teises töötavate inimeste arv peaaegu kahekordistunud: 2017. aastal oli selliseid inimesi 17 miljonit. Kui Komisjoni teisipäeval esitatud ettepanek vastu võetakse, alustab 2019. aastal tööd Euroopa Tööjõuamet, mis aitab üksikisikutel, ettevõtjatel ja riikide ametiasutustel saada vaba liikumisega pakutud võimalustest maksimaalset kasu, teatas Komisjoni pressiteenistus.

Kuna töömaailm areneb uute elustiilide, äritavade ja digitaliseerimise tõttu kiiresti, siis peavad sotsiaalkindlustussüsteemid pidevalt uutele vajadustele kohanduma. Praegu on tööga hõivatud inimestest peaaegu 40 protsenti kas ebatüüpilises töösuhtes, see tähendab ei tööta täistööajaga tähtajatu töölepingu alusel, või on füüsilisest isikust ettevõtjad. Seepärast esitas Komisjon teisipäeval ettepaneku sotsiaalkaitse juurdepääsetavuse kohta. Ettepaneku eesmärk on anda liikmesriikidele suund, kuidas tagada juurdepääs sotsiaalkaitsele kõigile töötajatele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele, eelkõige neile, kes oma tööalase seisundi tõttu ei ole sotsiaalkindlustuskavadega piisavalt kaetud.

Euro ja sotsiaaldialoogi eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis tõi esile, et Euroopa majandus kasvab ja tööhõive suureneb, kuid kõigi huvides on, et see kasv oleks kaasavam. "Selle saavutamiseks on paketis ette nähtud järgmised sammud: tagada, et inimeste elu ja tööd puudutavad eeskirjad oleksid kogu Euroopa Liidus hästi teada ja jõustatud, jälgida Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamist, kohaldada sotsiaalõigusi laiemalt ja võtta tähelepanu alla inimeste juurdepääs sotsiaalkaitsele. Tugevam sotsiaalne Euroopa on jätkusuutlikum Euroopa," ütles Dombrovskis.

Komisjon esitleb algatuste paketti liikmesriikide tööhõive ja sotsiaalministritele 15. märtsil Brüsselis toimuval nõukogu kohtumisel. Ka Euroopa Ülemkogu 22. ja 23. märtsi kohtumisel hakkavad riigipead ja valitsusjuhid tegelema Euroopa sotsiaalõiguste teemaga.

Lisaks avaldas Euroopa Komisjon teatise, mis käsitleb järelevalvet Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamise üle.

 

Baltic News Service