Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > Tervishoid

Haigekassa kiirendab eelnõuga töövõimetuslehtede avaldamist

Haigekassa kiirendab eelnõuga töövõimetuslehtede avaldamist

TALLINN, 11. veebruar, BNS – Haigekassa esitas seadusemuudatuse eelnõu, mis kohustaks elektroonilise töövõimetuslehe kohta info avaldamise vahetult peale selle avamist, et tööandjad saaksid koheselt teada, kui keegi töölt haiguse tõttu puudub.

Töölepingu seaduse kohaselt peab töötaja teavitama tööandjat esimesel võimalusel oma ajutisest töövõimetusest ehk töövõimetuslehe avamisest ja võimaluse korral selle eelduslikust kestusest. Paraku esineb olukordi, kus töötajad jätavad tööandjaid töölt puudumise põhjustest teavitamata, pannes tööandjad keerulisse olukorda, seisab haigekassa esitatud ravikindlustuse seaduse muutmise eelnõu seletuskirjas.

Kui töötaja viibib töölt eemal ning ei informeeri oma puudumise põhjustest tööandjat, ei ole tööandjal võimalik teada, kas töötaja on töölt eemal haiguse tõttu või on töötaja töölt lahkunud jäädavalt.

Muudatus hõlmab vaid tööandja teavitamist haiguslehe avamise faktist ja selle prognoositavast pikkusest. Teavet haiguslehe avamise põhjuste ja lehe väljakirjutanud arsti kohta tööandjale ei väljastata.

Sotsiaalministeeriumi ja haigekassa poole pöördus kaubandus- tööstuskoda ettepanekuga seadusandluse muutmiseks selliselt, et tööandja saaks töövabastuse alguskuupäeval teavituse, kui tema töötaja kohta haigusleht välja kirjutatakse.

 

Baltic News Service