Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > Tartu

Hajaasustusalal elavad tartlased saavad elukoha parandamiseks toetust

TALLINN, 3. september, BNS - Hajaasustuse programmi raames esitasid endise Tähtvere valla elanikud Tartu linnavalitsusele 13 taotlust, mis kõik ka rahuldatakse.

Välisprojektide teenistuse juhataja Marek Treufeldti sõnul pole varasematel aastatel Tähtvere elanikud sellest programmist nii palju toetusi saanud. „Hajaasustuse piirkonnas elavatele tartlastele annab riigi ja omavalitsuse poolt toetatav programm hea võimaluse oma elukeskkonda parandada,“ ütles Treufeldt.

Kõige rohkem küsiti toetust kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks. Reeglina soovitakse rajada reoveepuhasteid, et tagada nõuetekohane heitvee käitlus. Toetust küsiti uute puurkaevude rajamiseks ja joogivee kvaliteedi parandamiseks. Juurdepääsuteede osas esitati kaks taotlust.

Maksimaalne toetus ühele majapidamisele on 6500 eurot. Taotleja omaosalus peab olema kolmandik projekti maksumusest, ülejäänud osa jagavad võrdselt riik ja Tartu linn.

Tartu linnavalitsus on hajaasustuse programmi raames esitatud projektide toetuseks eraldanud kokku 23 220 eurot. Projekti tegevused peavad olema ellu viidud 2019. aasta oktoobriks.

 

Baltic News Service