Online Counter
Blogi

Koolitused - ettevalmistus raamatupidaja 5. taseme kutseeksamiks Tallinnas ja Tartus

Koolitused - ettevalmistus raamatupidaja 5. taseme kutseeksamiks Tallinnas ja Tartus

Tallinnas toimub õppetöö ajavahemikul 07.09.2018- 07.11.2018.

Kuupäevadel: 10.09.2018, 12.09.2018, 17.09.2018, 19.09.2018, 24.09.2018, 26.09.2018, 1.10.2018, 3.10.2018, 8.10.2018, 10.10.2018, 15.10.2018, 17.10.2018, 22.10.2018, 24.10.2018, 29.10.2018, 31.10.2018, 5.11.2018 ja 7.11.2018 toimub õppetöö kell 18.00-20.45.

Kuupäevadel 7.09.2018, 28.09.2018 ja 26.10.2018 toimub õppetöö kell 9.00 – 16.00 (ette on nähtud 30 min lõunat).

Tartus toimub õppetöö ajavahemikul 04.09.2018 – 20.11.2018.

Kuupäevadel: 04.09.18, 06.09.18, 11.09.18, 13.09.18, 18.09.18, 20.09.18, 25.09.18, 27.09.18, 02.10.18, 04.10.18, 09.10.18, 11.10.18, 16.10.18, 18.10.18, 23.10.18, 25.10.18, 30.10.18, 01.11.18, 06.11.18 ja 08.11.18 toimub õppetöö kell 18.00-20.15. Kuupäevadel 15.09.18, 06.10.18, 20.10.18 ja 03.11.18 toimub õppetöö kell 10.00-15.30. Lisaks 15.11.18 toimub õppetöö kell 18.00- 19.30 ja 20.11.18 toimub õppetöö kell 18.00-19.00.

Toimumise koht Tallinnas: Pärnu mnt 162 (Tallinna Ehituskool).

Toimumise koht Tartus: Kaunase puiestee 70 (Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium).

Õppetöö maht on kokku 120 akadeemilist tundi (90 tundi auditoorset tööd ja 30 tundi iseseisvat tööd).

Täiendkoolituse eesmärk: täiendada algõppe koolitusest/varasemast kogemusest omandatud teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Anda kursuse läbinule praktiline ning teoreetiline oskus äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks, majandusarvestusest tulenevate juhtimisotsuste langetamiseks, suutlikkuse iseseisvalt koostada äriettevõte majandusaasta aruandeid. Kursuse edukal läbimisel on eeldused kutsestandard Raamatupidaja, tase 5 sooritamiseks.

Sihtgrupp: isikud, kes tunnevad huvi ja vajadust raamatupidamise korraldamiseks, mõistmaks majandustehingute mõju äriühingu finantsseisundile, majandustulemusele ning rahavoogudele või soovivad sooritada kutsestandardi raamatupidaja tase 5 eksamit. Kursuse peamise sihtgrupi moodustavad isikud, kes on läbinud, kas raamatupidamise algkursuse või on iseseisvalt omandatud raamatupidamise algteadmised. Samuti isikud, kes soovivad täiendada oma teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest.

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:

  • Finantsarvestuse põhialused (finantsarvestuse regulatsioon Eesti Vabariigis, finantsarvestuse terminoloogia, kontod, kahekordne kirjendamine, terrorismi ja rahapesu võitlemise seaduses tulenevad nõuded) – 13 tundi.
  • Majandusaasta aruanne (alusprintsiibid aastaaruande koostamisel, korrigeerimis- ja lõpetamiskanded, raamatupidamislikud hinnangud) – 6 tundi.
  • Finantsarvestus (raha ja lühiajaliste finantsinvesteeringute arvestus, nõuete arvestus, varude arvestus, materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestus, lühi- ja pikaajaliste kohustuste arvestus, omakapitaliarvestus, tulude ja kulude arvestus, tekke- ja kassapõhise arvestuse erinevused) – 26 tundi.
  • Maksuarvestus (töötasu arvestus, maksud töötasudelt, käibemaks, erisoodustus ja erisoodustuste maksustamine, kasumi ja dividendide maksustamine) – 23 tundi.
  • Juhtimisarvestus (terminoloogia, koondeelarve koostamine, kuluarvestussüsteemid ja meetodid, kulude liigitamine, kulude käitumine, kulu-maht kasumi analüüs, juhtimisotste langetamine, toodete omahinna kalkuleerimine, investeeringute eelarvestamine) – 40 tundi.
  • Raha ajaväärtus- 3 tundi.

Koolituse lõpuks õppija

  • on bilansivõimeline väikeettevõtte raamatupidaja, kelle baasteadmised loovad eeldused konkurentsivõimeliseks sisenemiseks tööjõuturule või ettevõtjaks hakkamisel;
  • oskab raamatupidamist korraldada nii käsitsi, MS Exceli või spetsiaalseid raamatupidamisprogramme kasutades;
  • on pädev nii teoorias kui praktikas nende teemade osas, mis on vajalikud kutsestandardi Raamatupidaja, tase 5 edukaks sooritamiseks.

Lektoriks on Tallinnas Rita Ilisson ja Tartus Hele Moor.

Kursuse soodushind Tallinnas on kuni 20.08.18 599 eurot (tavahind on 629 eurot) ja Tartus registreerimisel kuni 20.08.2018 on soodushind 499 eurot (tavahind on 549 eurot).

Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%! Lisaks info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel.

Kursustele registreerimisel palume ettemaksu 10%, mis kursusele mitteilmumise korral tagasimaksmisele ei kuulu!

Võimalus tasuda ka osamaksetena, millest lõpphind ei muutu!

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Õppetööks on vajalik on sülearvuti olemasolu.

Täpsem informatsioon ja registreerimine: http://taiendkoolitus.com/taiskasvanute-koolituskeskus/soodusregistreerimine-raamatupidamise-taiendoppe-kursusele/ või 53 045 566

www.taiendkoolitus.com

Täiskasvanute Koolituskeskus