Skip to main content
Blogi > ehitus

Jägala küla on sattunud kaevandajate surve alla

Jägala küla on sattunud kaevandajate surve alla

TALLINN, 5. jaanuar, BNS - Harjumaal Jõelähtme vallas asuv Jägala küla on sattunud kaevandajate surve all, kuna

hüppeliselt on tõusnud ettevõtjate huvi seal ehituslubjakivi kaevandamise vastu, kirjutab Harju Elu.

Jõelähtme valda on saabunud keskkonnaametilt viimase kahe kuu jooksul tervelt neli erinevat geoloogilise uuringuloa algatamise teadet. "Võrdluseks niipalju, et minu nelja-aastase töökogemuse juures Jõelähtme vallas olen näinud kokku viite uuringuloa algatamise teadet ja ühte üldgeoloogilise uuringu algatamise teadet, mis puudutavad siis uusi alasid, kus varem kaevandatud ei ole. Kõik eeltoodud algatamised jäävad viimase poole aasta sisse," märkis Jõelähtme valla keskkonnanõunik Kristjan Põldaas.

Ta selgitas, et geoloogiliseks uuringuks nimetatakse maavara kaevandamise ja kasutusele võtmise eesmärgil tehtavat geoloogilist tööd. Loa uuringuks annab keskkonnaamet, kuid enne otsuse tegemist tuleb küsida kõikide puudutatud isikute seisukohti, näiteks külaelanikelt, ja kooskõlastusi maaomanikelt ning kohalikult omavalitsuselt.

Maaüksused, kuhu uuringulubasid taotletakse, on neli. Esimesed kolm maaüksust asuvad Jägala külas, viimane asub Ruu külas. Ettevõtjad, kes uuringulubasid soovivad, on OÜ Ruu Küla Kaevandajate Selts, AS TREV-2 Grupp ja Maavarade OÜ. "Jõelähtme vallavalitsus on kõiki neid teateid arutanud ja neile eitavalt vastanud. Vallavalitsus on andnud keskkonnaametile teada, et ei toeta uuringulubade väljastamist ja on palunud keskkonnaametil menetlused aegsasti lõpetada, sest vallavalitsuse hinnangul on nende taotluste menetlemine perspektiivitu." rääkis Põldaas.

Tema sõnul ei toeta uute kaevanduste avamist valla arengudokumendid ega kohalik kogukond. "Lisaks eelnevale on suur osa metsastunud Jägala küla lähiümbrusest arvatud rohevõrgustiku tuumalale. Tuum ehk tugialad on ümbritseva suhtes kõrgema väärtusega," lisas ametnik.

 

Baltic News Service