Skip to main content
Blogi > Majandus

Juulis kasvas import 9 protsenti ja eksport 6 protsenti

Juulis kasvas import 9 protsenti ja eksport 6 protsenti

TALLINN, 11. september, BNS – Kaupade eksport kasvas 2017. aasta juulis võrreldes eelmise aasta juuliga 6 protsenti ja import 9 protsenti, impordi kasvu toetas metalli ja metalltoodete ning transpordivahendite sisseveo suurenemine.

Juulis eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 0,9 miljardi euro väärtuses ning imporditi Eestisse 1,1 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 197 miljonit eurot mis on 2016. aasta juuliga võrreldes kasvanud 28,8 protsenti võrra, teatas statistikaamet.

Kaupade ekspordi peamised sihtriigid olid 15 protsendiga koguekspordist Soome, 14 protsendiga Rootsi ja 10 protsendiga Läti. Soome eksporditi enim elektriseadmeid ning metalli ja metalltooteid, Rootsi elektriseadmeid ja transpordivahendeid, sealhulgas laevu, Lätti mineraalseid tooteid, sealhulgas elektrienergiat ning põllumajandussaadusi ja toidukaupu.

Eksport kasvas enim ehk 19 miljoni euro võrra Saksamaale, 13 miljoni euro võrra nii Venemaale kui ka Türki. Saksamaale suurenes elektriseadmete sealhulgas kommunikatsiooniseadmete, Venemaale mehaaniliste masinate ning Türki metallijäätmete väljavedu. Eksport kahanes enim ehk 12 miljonit eurot Hollandisse, kuhu viidi vähem mineraalseid tooteid sealhulgas põlevkivikütteõli.

Kaupadest eksporditi enim elektriseadmeid, puitu ja puittooteid, põllumajandussaadusi ja toidukaupu, mineraalseid tooteid ning mehaanilisi masinaid. Enim ehk 16 miljonit eurot kasvas keemiatööstuse tooraine ja toodete, 13 miljonit eurot puidu ja puittoodete ning 12 miljonit eurot transpordivahendite eksport. Samas vähenes elektriseadmete ja mineraalsete toodete väljavedu.

Eesti päritolu kaupade osatähtsus moodustas juulis 71 protsenti kogu ekspordist. Eesti päritolu kaupade ekspordi kasvu mõjutas enim keemiatööstuse tooraine ja toodete, sealhulgas tihendussegud ja muud mastiksid, puidu ja puittoodete, sealhulgas okaspuidust saematerjal, ning mehaaniliste masinate, konveierite, väljaveo suurenemine.

Juulis imporditi kõige enam 13 protsendiga koguimpordist kaupu Soomest, 11 protsendiga Saksamaalt ja 9 protsendiga Leedust. Soomest imporditi kõige rohkem elektriseadmeid ja mineraalseid tooteid, sealhulgas mootorikütust ja elektrienergiat, Saksamaalt mehaanilisi masinaid ja transpordivahendeid ning Leedust mineraalseid tooteid, põllumajandussaadusi ja toidukaupu.

Kõige rohkem kasvas import 17 miljoni euroga Poolast, 12 miljoni euroga Soomest ja 11 miljoni euroga Lätist. Poolast suurenes transpordivahendite, Soomest ning Lätist metalli ja metalltoodete sissevedu. Enim kahanes import Ungarist.

Kaupadest imporditi Eestisse enim elektriseadmeid, transpordivahendeid ning põllumajandussaadusi ja toidukaupu. Enim kasvas metalli ja metalltoodete, transpordivahendite ning kahanes elektriseadmete sissevedu.

2017. aasta juulis võrreldes möödunud aasta sama kuuga kasvas väliskaubanduse ekspordi mahuindeks 3 protsenti ja impordi mahuindeks 10 protsenti.

 

Baltic News Service