Skip to main content
Blogi > Palk

Kõrgeimat palka teenivad 1979-1984 sündinud töötajad

Kõrgeimat palka teenivad 1979-1984 sündinud töötajad

TALLINN, 21. september, BNS – Konsultatsioonifirma Fontsese palgauuringust selgub, et kõige kõrgem keskmine palk on Eestis neil töötajatel, kes on sündinud aastate 1979 ja 1984 vahel, kirjutab Postimees.

Uuringus vaadeldud 346 organisatsiooni ja 64 000 ametikoha andmete võrdlusest selgub, et vahemikus 1979. kuni 1984. aasta sündinud meeste keskmine aastapalk on ligi 25 000 eurot ja naistel ligi 17 000 eurot.

Samas näiteks aastal 1960 sündinud meeste keskmine aastapalk on ligi 17 000 eurot ning naistel 12 300 eurot. 1990. aastal sündinud meeste keskmine aastapalk on uuringu kohaselt 18 000 eurot ning naistel 14 100 eurot.

Parimat palka saab uuringu kohaselt 1980. aastal sündinud mees, kes töötab vähemalt osaliselt väliskapitalile kuuluvas ettevõttes, mis asub Tallinnas või Harjumaal ning tegutseb IT-valdkonnas.

Lisaks on kõrgem keskmine palk uuringu kohaselt veel arhitektuuris, IT-arenduses, finantsvaldkonnas, andmeanalüüsis ning toodete ja teenuste arendamise valdkonnas.

Fontese 2017. aasta palgauuringus on 346 organisatsiooni ja ligi 64 000 töökoha palgaandmed. Uuring on Eesti kõige laiaulatuslikum ja seda viiakse iga-aastaselt läbi alates 1995. aastast. Tööd hinnatakse sarnase sisu põhjal tööperedesse ja tööpere sees keerukuse järgi omakorda tasemetesse. Igale tööpere tasemele on omistatud numbriline väärtus, mis arvestab töö tegemiseks vajalikku kvalifikatsiooni, töö keerukust ning vastutust. Numbrilise väärtuse ehk töö suuruse järgi on võimalik võrrelda ka erineva sisuga tööde palgatasemeid.

 

Baltic News Service