Skip to main content
Blogi > Toetused

Kõrgkoolid saavad tudengite IKT oskuste arendamiseks pea 800 000 eurot

TALLINN, 10. jaanuar, BNS - IT Akadeemia programmi raames on kõrgkoolidele avatud taotlusvoor õppekavade arendusteks, et edendada tudengite IKT oskusi - taotlusvooru kogueelarve on ligi 800 000 eurot, taotlusi saab esitada kuni 22. jaanuarini.

Arendusprojektide taotlusvooru eesmärk on tugevdada Eesti IKT kõrgharidust ning suurendada IKT oskuste rakendamist ka teistes valdkondades. Tänavuse taotlusvooru põhirõhk on tööturul vajalike IKT kompetentside edendamisel ja koostööl ettevõtetega. Taotlusvooru sihtrühmaks on kõik Eesti kõrgkoolid, toetust antakse kahes kategoorias. Eraldi konkurss on avatud IKT õppekavadele ja lisaks kõikidele teistele õppekavadele erialaspetsiifiliste IKT oskuste arendamiseks.

Taotlusvooru kogueelarve on ligi 800 000 eurot, millest 512 000 on suunatud erialaspetsiifiliste IKT oskuste toetamiseks ja 287 000 eurot IKT kõrghariduse edendamiseks. „Kõige suuremat majanduskasvu potentsiaali nähakse just teistes sektorites IKT oskuste arendamisel, mistõttu otsustati 2018. aasta taotlusvoorus suurendada erialaspetsiifilisi IKT oskusi arendavate projektide eelarvet. Võrreldes eelmise aastaga on eelarvet suurendatud ligi kahekordseks, täiendavalt toetatakse sel aastal taolisi projekte 237 000 euroga,“ selgitas IT Akadeemia programmijuht Margit Grauen.

Arendusprojektide taotluste tähtaeg on 22. jaanuar. Toetuse maksimaalne summa projekti kohta on 75 000 eurot. Täpsemat infot saab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse kodulehelt: http://www.hitsa.ee/ikt-haridus/arendusprojektide-taotlusvoor

IT Akadeemia on Eesti riigi, ülikoolide ja IKT sektori ettevõtete koostööprogramm, mida juhib Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Arendusprojektide toetusmeede on IT Akadeemia programmis alates 2015. aastast, kahe aastaga on toetatud 52 arendusprojekti kogusummas 1,35 miljonit eurot. IT Akadeemia programmi finantseerib haridus- ja teadusministeerium riigieelarvelistest vahenditest.

 

Baltic News Service