Skip to main content
Blogi > Kalandus ja Jahindus

Kalandussektor saab taotleda koolitus- ja praktikatoetust

TALLINN, 17. mai, BNS – Maaeluminister Tarmo Tamm allkirjastas neljapäeval määruse, mille alusel antakse kalapüügi- ja vesiviljelustoodete tootjatele ja töötlejatele võimalus taotleda koolitus- ja praktikatoetust.

2018. aastaks on riigieelarvelistest vahenditest eraldatud nii praktikatoetuseks kui ka koolitustoetuseks 10 000 eurot ehk kokku 20 000 eurot, teatas maaeluministeerium. Kalamajanduslike toetuste valik põhineb eelmiste aastate riiklike arengutoetuste andmise kogemusel ning põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametilt (PRIA) saadud andmete analüüsil.

"Analüüs ning eelarve kasutus näitavad, et kalandussektoris on endiselt vajalik anda koolitustoetust. Praktikatoetuse andmist jätkame, et Eesti Maaülikooli uuel kalapüügi ja vesiviljeluse õppekaval õppijatel oleks praktikakohtade saamiseks paremad võimalused," ütles maaeluminister Tarmo Tamm.

Koolitustoetust saab taotleda kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootmise või töötlemisega tegelev äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja tööalaseks enesetäiendamiseks. Praktikatoetust saab taotleda kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja, kes korraldab oma ettevõttes kalandusega seonduval erialal õppiva õpilase või üliõpilase praktikat.

Toetuse taotlemiseks tuleb taotlus ja muud nõutavad dokumendid esitada ettenähtud tähtajaks PRIA-le. Tähtaja teatab PRIA ametlikes teadaannetes.

Koolitustoetust on kalapüügi- ja vesiviljelustoodete tootjatele ja töötlejatele antud 2002. aastast, praktikatoetust alates 2006. aastast.

 

Baltic News Service