Skip to main content
Blogi > Kiirabi

Karell Kiirabi AS alustas perearstide teavitamist

TALLINN, 13. juuni, BNS - Selle nädala algusest on Karell Kiirabi AS esimene kiirabiteenuse pakkuja Eestis, mis pilootprogrammi raames teavitab perearsti tema nimistus olevale patsiendile tehtud kiirabivisiidist.

Programmi esialgne kestvus on kuus kuud, siis toimub tehtu analüüs ning perearstide tagasiside hindamine. Vajadusel tehakse ettepanekud kehtiva määruse täiendamiseks või muutmiseks.

Kiirabibrigaadi pidaja teavitab perearsti ühe tööpäeva jooksul tema perearsti nimistus olevale isikule tehtud kiirabivisiidist. Eesmärgiks on esmatasandi terviseteenuste sidusus ja kõrgem kvaliteet.

Käimasoleva pilootprojekt viiakse läbi Lääne-Virumaal, tegevuse ulatust loodetakse tulevikus suurendada.

Koostööd reguleeriv määrus on vastu võetud juba 2002. aastal ning vahepealsel ajal on toimunud mitmeid olulisi muudatusi dokumenteerimise süsteemis. Üle on mindud paberkandjal kiirabikaardilt elektroonilisele ning kiirabikaart on nähtav e-tervises nii patsiendile kui ka perearstile. 

"Kuigi on loodud efektiivne digilahendus, ei ole automaatset perearsti teavitamise süsteemi. Pilootprojekti raames tahame ära kaardistada koostöö vajaduse, leida ülesse tugevad ja nõrgad kohad. Pilootprojekt viiakse läbi omavahenditest, seda kõike ikka selleks, et abi vajav inimene saaks parimat võimalikku ravi, igal vajalikul etapil hästi informeeritud spetsialistide hoole all,“ võttis Karell Kiirabi juhatuse liige Lenne Rätsep pilootprojekti käivitamise kokku.

Karell Kiirabi on Eesti suuruselt kolmas kiirabiteenuse pakkuja ning teenindab patsiente Harjumaal, Lääne-Virumaal ning Ida-Virumaal, kokku on igapäevaselt töös 18 kiirabibrigaadi. 2016 aasta sügisest kuulub Karell Kiirabi AS Viru Haigla kontserni.Baltic News Service