Skip to main content
Blogi > Õppimine

Kaugõpe kasvatab iseseisvust

Kaugõpe kasvatab iseseisvust

By Kandideeri.ee, Virge Rebane 15.04.2020

Põhikoolis ja keskkoolis toimub tavapäraselt tundide andmine selliselt, et ruumis on koos 20-35 õpilast, kelle ees on õpetaja, kes suunab ja juhib teadmiste omandamise protsessi. Kuid on olemas ka teistsugune teadmiste omandamise vorm, millega veel mõni aeg tagasi tegeleti Eestis vaid ülikoolide tasandil. Pean silmas kaugõppe võimalusi, kus õppija saab olla kodus, ühiselamus, kohvikus või mujal meeldivas kohas, kus on tagatud hea internetiühendus ning käepärast on sülearvuti ning vajadusel muud nutiseadmed. Õppejõud edastab ülesanded ja õppematerjalid läbi spetsiaalsete virtuaalsete õpikeskkondade, kuhu saavad kõik asjaosalised ka paroole kasutades ligipääsu. Olles ülesanded täitnud ja kirjatööd valmis kirjutanud, esitatakse need samades keskkondades õppejõule kontrollimiseks ja hindamiseks.

Täna on Eestis esmakordselt olukord, kus juba kuu aega kõik põhi- ja keskkooli õpilased ning ülikoolides päevaõppe tudengid teostavad õppimist hoopis distantsõppe ehk kaugõppe vormis. Ma ei hakka siin pikalt rääkima kehtestatud eriolukorrast ja muust taolisest. Keskendun sellele, miks kaugõpe hea on ja kuidas see kasvatab iseseisvust tulevase tööelu jaoks.

Üksinda õppetööga tegeledes ei esita mingeid küsimusi väga tihti kellelegi teisele, et kuidas tema seda või teist mõistab, kuidas sellest aru peaks saama, kas minu vastus ühtib tema omaga jne. Selliste küsimustega tegeletakse ise ja otsitakse kõik vastused materjalidest või otsitakse lisainfot veel interneti avarustest juurde. Palju tegeletakse sellega, et otsida erialast materjali korraliku koduse töö (infoülevaade, essee, arvamusavalduse, etteantud küsimustele vastamiseks jne) kirjutamiseks. See omakorda tähendab, et materjale loetakse suure huvi ja süvenemisega, mis suurendab seoste loomise oskust ja teadmised saavad salvestatud õppija peas.

Tänu internetile ja loodud tugisüsteemidele, mis aitavad distantsilt õppimisega tegeleda, ei ole õppijad ka päris üksinda jäetud, sest õppejõud on avatud lahkelt küsimustele ja pöördumistele vastama. Tehakse ka seda, et õppetöös antakse ülesanne, kus saavad koos kogu kursus millegi üle arutleda ja oma vastuseid esitada selliselt, et grupiaruteludes on need kõigile asjaosalistele nähtavad ja loetavad. Nii saavad grupikaaslased ka omavahel suhelda kindlat eesmärki täites.

Aja juhtimise aspekt on üks olulisemaid teemasid, mis kodus õppides või ka töötades oma rolli hakkab mängima. Jah, pole vaja eraldi kohale sõita 30-60 minutit hommikul ja sama teed õhtul tagasi. Seda aega saab kasutada oma pere ja lähedastega koos olemiseks. Kuid oluline on kehtestada enda jaoks paar reeglit, mis aitavad keskendumisele kaasa. Näiteks, muuda kodus mingi kindel nurgake kontorinurgaks. Lahenduse leidmisel kasuta nutikust ja leidlikkust. Olen kuulnud, et koht leitakse näiteks magamistoas, suuremas garderoobis või mujal, kus on võimalik uks vahelt kinni panna ja teistest eraldi olla. Ole seal vaid tööajal ja tööpäeva lõppedes tee arvutile „Shut Down“ nupuvajutus. Kas tahad tunda et oled õppimas / tööl? Pane selga selline riietus, mis aitab kaasa. Nt teksad ja T-särk või midagi muud peale dresside ja pidžaama. Triiksärk ja ülikond võivad siiski kappi jääda, kui kodus plaanid olla.

Iseseisvalt oma päevaplaani korraldades ja õppe- või tööülesannete kallal nokitsedes õpid kindlasti palju enam, kui traditsioonilist õppevormi kasutades. Paranevad õppetulemused, saad palju tugevamad hinded, tunned suuremat rahulolu, tead asjadest palju rohkem ja saad tunda end paremini, sest Sa ise tegid tulemuste saavutamise nimel omal vabal tahtel natuke rohkem tööd. Need ongi põhilised põhjused, miks kaugõpe on hea, kuid sellel teemal kirjutan lähiajal veel :)

Autor: Virge Rebane, Kandideeri EE