Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > Kandideeri.ee

Keelekasutusest tööportaalides

Keelekasutusest tööportaalides

Hea tööotsija ja tööpakkuja,

 

kuna Kandideeri.ee sai kaebuse ühelt tööotsijalt selle kohta, et portaalis oli avaldatud muukeelne töökuulutus (töö asukoht Eestis), siis otsustasime uurida Keeleinspektsioonilt, kas see on seaduslik. Kasutaja küsis, mis toimub?

Saime Keeleinspektsioonilt ametliku kinnituse, et kõik on seaduslik. Kuna tööportaalis haldavad oma kasutajaprofiile tööpakkujad ise, siis nad valivad ka ise, mis keeles nad töökuulutusi avaldavad.

Tööportaali haldajal on õigus seada sisse reegel, et kui töökoht asub Eestis, siis peaks olema lisatud kuulutuse muukeelsele tekstile ka Eesti tõlge.

Seda reeglit peame me diskrimineerivaks ja ei plaani sisse seada.

Siin vastus Keeleinspektsioonilt muutmata kujul:

"Lugupeetud Jaanus Sõrmus

 

Olete pöördunud Keeleinspektsiooni poole küsimusega, kas tööportaalides võõrkeelsete kuulutuste avaldamine on seaduslik.

 

Kõnealuste kuulutuste näol ei ole tegemist avaliku teabega keeleseaduse § 16 lg 1 tähenduses, mistõttu järelevalve töökuulutuste keelekasutuse üle ei ole Keeleinspektsiooni pädevuses. Inspektsiooni pädevuses on kontrollida keeleseaduses veebilehtedele kehtestatud üldnõuete täitmist.

 

Keeleseaduse § 16 lg 4 sätestab, et kui Eestis registreeritud asutusel, äriühingul, mittetulundusühingul, sihtasutusel või füüsilisest isikust ettevõtjal on avalikkusele suunatud võõrkeelne veebileht, peab see sisaldama vähemalt kokkuvõtvat eestikeelset teavet tema tegevusvaldkonna või pakutavate kaupade või teenuste kohta. See nõue on tööportaalidel täidetud.

 

Sellegipoolest on Keeleinspektsioon saanud korduvalt kaebusi vene- või ingliskeelsete tööpakkumiskuulutuste peale.

 

Kaebuste menetlemisel oleme pöördunud selgituste saamiseks ka tööportaali pidaja poole.

CV Keskuse AS tegevjuht on meie järelepärimisele vastanud, et kuulutusi sisestavad tööandjad ise ning otsustavad ka keelevaliku vastavalt töökohal esitatavatele nõuetele.

 

Seega ei saa Keeleinspektsioon portaali kasutajate keelevalikut mõjutada, kuid portaali omanikul on õigus kehtestada omad reeglid, näiteks nõuda võõrkeelsele Eesti-sisestele tööpakkumistele eestikeelse tõlke lisamist.

 

Lugupidamisega

 

Hele Pärn, nõunik 645 1389

Hele.Parn@keeleinsp.ee "

 

Loodame, et see asi sai nüüd lahendatud.

 

Head kasutamist kõigile koostööpartnereile ja tööotsijaile,

Tööportaal Kandideeri.ee

 

Jaanus Sõrmus