Skip to main content
Blogi > Keskkonnainspektsioon

Keskkonnainspektorid avastasid autoremondi töökodades hulga rikkumisi

Keskkonnainspektorid avastasid autoremondi töökodades hulga rikkumisi

TALLINN, 23. märts, BNS - Keskkonnainspektsiooni Harjumaa büroo tegi kolmapäeval reidi autoremonditöökodadesse, et kontrollida keskkonnanõuetest kinnipidamist, eeskätt vanaõli käitlemist - tuvastatud rikkumiste põhjal alustati mitu väärteomenetlust.

Kokku kontrolliti 23 ettevõtet, peamiselt Tallinnas asuvaid remonditöökodasid. Reidi käigus alustati kuus väärteomenetlust, neljal juhul on asjaolud selgitamisel. Pisirikkumiste puhul piirduti suusõnaliste märkustega. 

Keskkonnainspektsiooni Harjumaa büroo juhataja asetäitja Tarmo Tehva sõnul tuvastati mitmes ettevõttes vanaõli põletamine katlas või selle üleandmine isikule, kellel puudus ohtlike jäätmete käitlemiseks vajalik luba ja litsents. 

Vanaõli näol on tegu ohtliku jäätmega, mille ettevõtted peavad üle andma jäätmeluba ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale isikule. Üleandmise kohta peab autoremondi töökojal olema ette näidata ohtlike jäätmete saatekiri. 

Ohtlike jäätmete ebaseadusliku käitlemise eest näeb jäätmeseadus ette rahatrahvi füüsilisele isikule kuni 300 trahviühikut ehk 1200 eurot ning juriidilisele isikule kuni 32 000 eurot.

„Inspekteeritavate ettevõtete nimekirju kokku pannes kontrollib keskkonnainspektsioon ohtlike jäätmete saatekirjade andmebaasi kaudu, kas ettevõte on üle andnud ohtlikke jäätmeid, sealhulgas vanaõli, või mitte. Autoremonditöökoda, kes oma kodulehe andmetel teostab hooldust, remonti ja õlivahetust, kuid pole saatekirjade andmebaasi andmetel regulaarselt vanaõli üle andnud, võib suurema tõenäosusega oodata peatset inspektorite visiiti,“ märkis Tehva. 

Mitmes kontrollitud autoremonditöökojas tehti ka märkusi jäätmete liigiti kogumise nõude rikkumise pärast. 

Lisaks kontrolliti reidil keretöödega tegelevate ettevõtete puhul välisõhu saasteloa vajadust, kliimaseadmete hooldamisega tegelevatel ettevõtetel pädevustunnistusega isikute olemasolu ja muid kliimaseadmete kohta käivaid nõudeid ning rehvide ja muude probleemtoodete maale toomisega kaasnevate nõuete täitmist.

 

Baltic News Service