Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > Toetused

Keskkonnaprojektid saavad 400 miljonit eurot

TALLINN, 19. aprill, BNS - Kolmapäeval avati LIFE programmi 2018. aasta taotlusvoor, mis toob keskkonna-, looduskaitse- ja kliimaprojektidele ligi 400 miljonit eurot toetust.

„Hea uudis on see, et nüüdsest on projektide taotlemine lihtsam kui varem. Uus, kahe-etapiline taotlemise süsteem keskkonna allprogrammis annab positiivse vastuse korral taotlejale ka kindlust idee sobilikkuse ja rahastamise võimalikkuse kohta,“ ütles keskkonnaminister Siim Kiisler.

Nii tuleb esimeses etapis esitada kuni 10 lehekülje pikkune kontseptsioon ning hiljem, positiivse vastuse korral täistaotlus.

Programm katab suure hulga keskkonnateemasid ning tänu paindlikkusele ei ole projekti eelarve, kestvus, mastaap ja sisu toetuse andja poolt fikseeritud. Oluline on, et projektiga lahendataks või proovitakse lahendada olulise mõjuga keskkonnaprobleemi ning see peab aitama kaasa mõne Euroopa Liidu direktiivi või strateegia eesmärkide täitmisse.

Keskkonna- ja kliimaprojektide puhul toetatakse eelkõige innovaatilisi piloot- ja katseprojekte, mille eesmärk on katsetada või edasi arendada tehnoloogiad, tehnikaid ja meetodeid, mis aitavad kaasa keskkonnahoiule.

Looduskaitseprojektide puhul toetatakse nii parimaid praktikaid kui ka uusi ja innovaatilisi meetodeid, mis aitavad parandada kaitsealuste ja ohustatud liikide kaitsestaatust või elupaiga seisundit.

Samuti toetakse LIFE programmist projekte, mille eesmärk on suurendada inimeste teadlikkust keskkonnaprobleemidest ja ohtudest.

Taotleda võivad kõik Euroopa Liidus registreeritud juriidilised isikud, näiteks riigiastusued, MTÜ-d, ülikoolid, ettevõtted ja teised. Tegemist on otsetoetusega, mida vahendab Euroopa Komisjon ning taotlemine käib läbi e-taotluse süsteemi.

Keskkonnas ja ressursitõhususe alaste projektide eeltaotlused tuleb esitada 12. juunks ning täistaotlused oktoobriks. Looduse ja bioloogilise mitmekesisuse projektide eeltaotlusi oodatakse 14. juuniks ning täistaotlusi oktoobriks. Kliimaprojektide osas tuleb täistaotlused esitada 12. septembriks.

 

Baltic News Service