Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > Juhtimine

Koda: äriühingu juhtide töötuna arvelevõtmine on liiga range

TALLINN, 8. november, BNS – Eesti Kaubandus-Tööstuskoda toetab tööturuteenuste ja -toetuste muutmise seadust, kuid peab äriühingu juhtide töötuna arvele võtmiseks seatud tingimusi liiga rangeteks.

Kaubanduskoda tegi teisipäeval riigikogu sotsiaalkomisjonile ettepaneku taastada varem kehtinud kord, mille järgi on juhatuse liikmel õigus end töötuna arvele võtta, kui ta ei saa tasu juhatuse liikme ülesannete täitmise eest. Kui inimene otsib tegelikult tööd ja ta vajab töö leidmisel riigi abi, siis peaks inimesel olema õigus end töötuna arvele võtta, teatas koda.

Eelnõu kohaselt saaks töötuna end arvele võtta äriühingu juhatuse liige, kes ei saa oma juhatuse liikme kohustuste täitmise eest töötasu ja kellel on vähemalt 12 kuud töötuskindlustusstaaži töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul ning kes ei ole lahkunud viimasest töö- või teenistuskohast omal algatusel ega poolte kokkuleppel ega ole ise põhjustanud töö kaotust.

Juhul, kui kõik kolm tingimust ei ole täidetud, siis ei saa juhatuse liige end ka uuel aastal töötuna arvele võtta. Näiteks kui inimene töötab töölepingu alusel, tema leping lõpeb poolte kokkuleppel ning ta on juhatuse liige, ei saa ta end töötuna arvele võtta, sest täitmata jääb eelnevalt nimetatud kolmas tingimus.

Lisaks sellele tegi kaubanduskoda sotsiaalkomisjonile ka alternatiivse ettepaneku. Kui vana korra taastamine suurendaks märgatavalt töötuna arvele võtmise kuritarvitamise võimalusi, siis võiks selle riski maandamiseks lisada eelnõusse täiendava tingimuse, mille järgi peab äriühingu juhatuse liikmel olema vähemalt 12 kuud töötuskindlustusstaaži töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul.

Kaubanduskoda osales teisipäeval toimunud riigikogu sotsiaalkomisjoni istungil, kus tutvustati oma seisukohta.

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu läbis 26. oktoobril riigikogus esimese lugemise.

 

Baltic News Service