Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > Eksport

Koda: Eestil on head eeldused mahetoodete ekspordiks

TALLINN, 16. märts, BNS – Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja hinnangul on Eestil head eeldused mahetoodete edukaks ekspordiks.

"Mahepõllumajandusmaa pind on Eestis kiiresti kasvanud ja loonud hea baasi mahetoodangu suurendamiseks. Peaksime nüüd keskenduma mahetoodete väärtusahelate arendamisele, et tarbijateni jõuaks üha enam mahetoitu, seda nii kodu- kui välisturgudel," ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus pressiteate vahendusel.

"Kitsaskohaks on mahepõllumajandusliku taime- ja loomakasvatustoodangu vähene väärindamine ja töödeldud toodangu eksport," märkis ta. Sõrmuse sõnul on huvi mahetooraine töötlemise ja mahetoodete tootmise vastu jõudsalt kasvanud.

Põllumajandusameti andmetel oli 2017. aasta lõpu seisuga Eestis 199 947 hektarit mahepõllumajandusmaad, millest natuke üle poole oli põllumaa ja ligi 47 protsenti püsirohumaa. Aastaga on mahepõllumajandusmaa pind suurenenud 8 protsenti. Suur osa mahedast põllumaast on omakorda lühiajalise rohumaa all, pea sama suur on ka maheteravilja pind. Mahepõllumajandusmaa moodustab ligikaudu viiendiku Eestis kasutatavast põllumajandusmaast.

Maheloomakasvatuses domineerib veiste ja lammaste pidamine, keda on vastavalt 48 303 ja 48 931 looma. Mahepõllumajanduse reeglitele vastavalt peetavate kodulindude arv ulatus 33 530 linnuni. Teiste loomaliikide arvukus jäi suhteliselt tagasihoidlikuks.

Mahetootjaid oli möödunud aasta lõpu seisuga 1888, aastaga on tootjate arv kasvanud 7,5 protsenti. Eestis oli möödunud aastal 186 mahetöötlemise ettevõtet, mida on aasta varasemaga võrreldes 51 ettevõtte võrra rohkem. 2016. aastal moodustas mahetoodang FADN andmetel ligi 8 protsenti põllumajandussektori kogutoodangust.

Kui 2015. aastal ulatus mahetoodete eksport Konjunktuuriinstituudi andmetel 15,6 miljoni euroni, siis möödunud aastal eksporditi mahetoodangut hinnanguliselt 26 miljoni euro väärtuses. Mahemajanduse tervikprogrammis on eesmärgiks seatud mahetoodangu ekspordi suurendamine 2021. aastaks 50 miljoni euroni.

Reedel toimuval konverentsil Maheturg 2018 otsitakse võimalusi, kuidas kasutada ära Eesti hea mahepõllumajanduse potentsiaal ning suurendada mahetoorainest valmistoodete valmistamist ja eksporti.

Konverentsil räägivad oma kogemusest erinevate toidutootmise valdkondade tunnustatud ettevõtjad: Saaremaa Piimatööstuse, Liivimaa Lihasaaduste Wabriku, osaühingute Moe, Chaga, ja Anu Ait ning maheviljaühistu Wiru Vili eestvedajad.

 

Baltic News Service