Site Online Counter
Skip to main content
Blogi > Renditööjõud

Koda: tulumaksuseaduse muudatus karistab renditööjõu kasutajat

Koda: tulumaksuseaduse muudatus karistab renditööjõu kasutajat

TALLINN, 22. august, BNS – Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ei toeta tulumaksuseaduse muudatust, millega pannakse Eesti ettevõtetele kohustus tasuda oma välismaalasest renditöötaja töötasult tulumaksu, kui välismaa rendileandja seda teinud ei ole.

Eelnõu eesmärk on panna välismaa ettevõtted, kes vahendavad inimesi Eestisse tööle, maksma tulumaksu töötajale makstavalt töötasult. Kaubanduskoda toetab maksude kogumisega seotud eesmärki, kuid on vastu eelnõus väljapakutud meetmele, sest need ei aita soovitud eesmärki täita, teatas koda.

"Eelnõu on koostatud kiirustades ning sellest tulenevalt on eelnõus sisalduvad meetmed ettevõtjatele ebaselged. Täielikult puudub mõjuanalüüs, mis hindaks maksurežiimi mõju renditööjõu kaasamisele. Halvimal juhul pidurdab see Eesti majanduse konkurentsivõimet, kuna kohalikku vaba tööjõudu napib," märkis kaubanduskoda.

See, et mitteresidendist renditöötajat praegu esimesest päevast alates ei maksustata, ei tähenda, et renditöötajad oleksid Eesti majandusele kahjulikud – koja hinnangul aitab renditööjõud leevendada hoopis praegust keerulist tööjõuturu olukorda.

"Eelnõuga lisandub paljudele ettevõtjatele vastutus kolmandate isikute eest. Näiteks peavad peatöövõtjad, kes ise otseselt küll võõrtööjõudu ei rendi, kuid keda eelnõu sõnastuse kohaselt saaks liigitada "kasutajaettevõtjateks", kontrollima alltöövõtja palga- ja maksuarvestust, mis on äärmiselt ebaefektiivne protsess. Lisaks on ebaselge, kas kasutajaettevõtja saab end kaitsta mitteresidendi tegevusetuse eest," nentis koda.

Eelnõu kohaselt vastutab kasutajaettevõtja maksuvõla eest mitteresidendiga solidaarselt. See aga võib koja sõnul tuua ettevõtetele täiendavaid kulusid ning selle meetodi tõhusust ei ole võimalik praegu hinnata.

Kaubanduskoda on seisukohal, et praegune eelnõu ei ole kvaliteetne ning eelnõu eesmärgi saavutamiseks on mõistlik õigusloome protsessiga alustada otsast peale ehk esimese sammuna koostada väljatöötamiskavatsus. Selle käigus tuleks koja hinnangul kindlasti analüüsida muudatuse mõju Eesti majandusele tervikuna.

 

Baltic News Service